1.1 Skolevurderes kompetanse

Skolevurderingen som presenteres i dette heftet, er en vurdering som er foretatt av «likemenn». Det vil si at det er skoleledere, lærere eller skolefaglig ansvarlige med god systemforståelse som utfører vurderingen. Vurderingen er ment som en utviklingsorientert prosess som skal bidra til å gi skolen felles forståelse, fart og retning i utviklingsarbeidet.

Skolevurderingen gjennomføres av to eksterne vurderere som samlet har kompetanse på følgende områder:

Skolefaglig kompetanse

 • dyktige og reflekterte pedagoger

 • god kjennskap til lovverk, forskrift og læreplaner

 • kunnskap om nasjonal policy og sentrale erfaringer/forskning på det aktuelle vurderingsområdet

 • variert erfaring fra skolen (lærer, skoleleder, arbeid sentralt i en kommune/ fylkeskommune)

 • systemforståelse, elev – lærer – team – skole – skoleeier

(Hentet fra artikkelen «En lærerik prosess om lærende organisasjoner» av journalisten Jan Sverre Syvertsen i Konstabel Kommunikasjon.)

Vurderingskompetanse

 • erfaring med metodikken, trinnene i prosessen og bruk av maler

 • kunnskap om og beherskelse av ulike metoder for datainnsamling, bl.a. samtale med barn, gruppeintervju, osv.

 • kjennskap til analyseverktøyene Ståstedsanalysen og Organisasjonsanalysen

 • observasjonsevne

 • analytiske evner, kunnskap om analyse og sammenstilling av data og rapportskriving

 • evne til å kommunisere funn og til å gi tilbakemelding som stimulerer til utvikling

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!