Prinsipper for lærende møter

Det kan være vanskelig å utvikle arbeidsformer som engasjerer og involverer ansatte i kvalitetsarbeidet. Derfor er det viktig at ledere bruker metoder som skaper engasjement og kreativitet.

Her er noen grunnleggende prinsipper for å skape lærende møter.

Møter som engasjerer

Prinsippene er utarbeidet av Knut Roald og anbefalt av ekspertgruppen for kvalitetsvurdering. Les fagartikkelen om ledelse av kvalitetsarbeid.