Lærende nettverk

Lærede nettverk er en metode som bidrar til at ansatte i skole eller barnehage etablerer arbeidsformer som bidrar til endring og videreutvikling av vurderingspraksis.

Lærende nettverk er en utviklingsstrategi som skal skape forståelse om hva vurdering for læring er. Samtidig skal metoden bidra til å løse utfordringer der skolen har for svak vurderingspraksis.

Metoden skal styrke sammenhengen mellom vurderingens betydning for læring og praktiske handlinger på egen skole.

Intensjonen med Lærende nettverk er å bygge relasjoner og samarbeid mellom de som er involvert. Det vil si:

  • skape arenaer for kollektive refleksjoner som gjør det mulig for deltakere fra ulike steder å se seg selv i lys av andre. '
  • Utveksle erfaringer mellom andre skoler eller barnehager som redskap for nyskapende vurderingsarbeid

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!