Lage felles mål eller fremtidsbilde

Før dere diskuterer hva dere skal gjøre, må dere være enige om hvor dere er på vei. Det er viktig at målene er tydelig slik at de kan omsettes til tiltak og aktiviteter. 

Verdigrunnlag og barnehagens formål og innhold står i rammeplanen for barnehage. Dette er et utgangspunkt for å utvikle mål i barnehager. 

Visjoner for norsk skole står i formålsparagrafen (Lovdata) og Generell del av læreplanen. Dette er et utgangspunkt for å utvikle mål for skolen.

Bruk ord og begreper alle forstår. Jo flere som er med å formulere målene, jo bedre.

Noen ganger er det barnehage- eller skoleeieren som tar initiativet til kvalitetsutvikling og som bestemmer hvilket område dere skal jobbe med. Det er likevel viktig at de som skal utvikle sin praksis får anledning til å analysere sine styrker og svakheter.

Fremtidsbilde

Et fremtidsbilde inneholder tydelig formulerte “tegn på god praksis”. Det skal være mulig å svare ja eller nei på om disse “tegnene” finnes i deres praksis når man evaluerer den. Fremtidsbildet skildrer også den ønskede situasjon på det området dere har valgt å jobbe med. Målene bør ha fire ulike perspektiver:

 • personalperspektiv
 • foreldreperspektiv
 • arbeidsplassen som lærende organisasjon

Framtidsbildet er utgangspunktet for barnehagevurderingen. Den beskriver ønsket situasjon innen vurderingstemaet ut fra lov om barnehage, forskrifter og faglig, pedagogisk kunnskap.

Eksempel på fremtidsbilde fra ekstern barnehagevurdering

KvalitetsområderTegn på god praksis
Elevene har utbytte av vurderingen
 • Elevene vet hva de skal lære
 • Elevene vet hva de skal vurderes ut fra
 • Elevene gjør seg nytte av tilbakemelding på arbeidet sitt
 • Elevene er motivert for å forbedre egen læring
Lærerne tydeliggjør læringsmål for elevene
 • Lærerne bruker vurdering for å stimulere til læring
 • Lærerne gir begrunnede og konstruktive tilbakemeldinger til elevene
 • Vurdering av elevene har fokus på det positive
 • Lærerne gir elevene trening i å vurdere sitt eget arbeid og utvikling
Foreldre kjenne skolens vurderingspraksis
 • Foreldre kjenner læringsmålene
 • Foreldre vet hvordan de kan bidra til å stimulere elevene i læringsarbeidet
 • Foreldre følger med i tilbakemeldingene elevene får
 • Vurdering er et tema i utviklingssamtalen mellom lærer, elev og foreldre
Skolen legger vekt på å utvikle bruken av vurdering som redskap for læring
 • De tilsatte har felles forståelse av vurdering
 • Personalet har høy bevissthet om hvordan en gir elevene læringsfremmende tilbakemeldinger
 • Vurdering inngår som en naturlig del av elevenes læringsarbeid på alle trinn
 • Ledelsen legger til rette for systematisk erfaringsutveksling og refleksjon rundt vurderingspraksis ved skolen

Vurder kursen og avslutt tiltak som ikke virker

Ny praksis bør så tidlig som mulig formidles og drøftes med de ansatte. Å få noen eksempler på praksisendring vil holde liv i prosessen og til å holde trykket oppe.

Gjennomførte tiltak må synliggjøres for å vise at arbeidet er i gang. Samtidig er det nyttig se hvilke tiltak som ikke fungerer og som dere kan avslutte for å fokusere på noen annet.

Spørsmål til oppfølgingsarbeidet

 • Hva er bra i utviklingsarbeidet nå?
 • Hvorfor er det bra?
 • Hva kan gjøres bedre i utviklingsarbeidet?
 • Hvordan kan det gjøres bedre?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!