Dialogkafé

En metode med form som et uformelt møte der hensikten er å oppleve betydningsfulle samtaler som inspirerer til nye ideer.

Beskrivelse av metode

Forberedelser

Velg en prosessleder til å lede møtet og en kafévert til hvert bord. Sett opp bord med plass til 6 til 8 deltakere. Hvert bord har saks, papir og skrivesaker. Skriv temaene som skal diskuteres midt på bordet eller på ark. Lag en tidsplan.

Fremgangsmåte

Tidsramme: 12 minutter med ideer og 2 minutter til skifte av bord.

  1. Prosessleder ønsker velkommen gjør rede for valg av temaer og informerer om at det ikke er tillatt å komme med kritikk av andres ideer og innspill.
  2. Deltakerne fordeler seg på bordene. 
  3. Kaféverten ved hvert bord ønsker velkommen og oppfordrer deltakerne til å komme med ideer og innspill til de valgte temaene.
  4. Kaféverten noterer innspillene og ideene som kommer.
  5. På signal fra prosessleder bytter deltakerne bord og samme prosess gjentas. (Avtal gjerne antall bytter på forhånd.)
  6. Kafévertene oppsummerer i plenum. Er det flere bord med samme tema, kan vertene samsnakkes og prioritere. Det kan lages et referat fra hvert bord der alle innspill kommer med.

Som en videreføring kan dere priooritere ideene ved at dere for eksempel blir enige om hva som er viktigst å gå i gang med og hvem skal gå i gang med hva.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!