Hva er kvalitetsarbeid og det å utvikle praksis sammen?

Arbeidet med kvalitet er en varig læringsprosess, der  barnehagene og skolene jobber systematisk med å sette seg mål, velger tiltak og evaluere disse når jobben er gjort. Arbeidet krever involvering og dialog, både i egen virksomhet og med andre.

Du kan se på kvalitetsarbeidet som en kvalitetssirkel, der barnehagen eller skolen du jobber på:

  1. setter seg mål
  2. innhenter informasjon
  3. vurderer og analyserer
  4. planlegger hva man skal gjøre
  5. følger opp hvordan det går med gjennomføringen og justerer kursen ved behov

Her er tips til hva som kan bidra til utvikle praksis:

  • Et årshjul skaper sammenheng og kontinuitet knytter sammen politiske prosesser og det faglige kvalitetsarbeidet.
  • Vi ser resultatene fra de ulike verktøyene vi bruker i sammenheng.
  • Målene er klart formulert og alle forstår hvordan de skal bidra til å nå målene.
  • Det er bred involvering i alle faser av kvalitetsarbeidet.
  • Vi har en åpen og undersøkende tilnærming til utvikling av praksis.

Kultur for å prøve og feile

Kvalitetsarbeid må ses på som en læringsprosess, der vi aldri kommer helt i mål. Lederen har en viktig oppgave i å gjøre alle som deltar i arbeidet trygge. Slik at de kan gi og være mottakelige for tilbakemeldinger, og på den måten komme videre i kvalitetsutviklingsprosessen.

Relevant informasjon om kvalitetsarbeid: