Hva er kvalitetsarbeid og det å utvikle praksis sammen?

Arbeidet med kvalitet er en varig læringsprosess, der skolene og barnehagene jobber systematisk med å sette seg mål og legge planer. Arbeidet krever involvering og dialog, både i egen virksomhet og med andre.

Du kan se på kvalitetsarbeidet som en kvalitetssirkel, der barnehagen eller skolen du jobber på:

  1. Setter seg mål
  2. Innhenter informasjon
  3. Vurderer og analyserer
  4. Planlegger hva man skal gjøre
  5. Følger opp hvordan det går med gjennomføringen og justerer kursen ved behov

Her er kjennetegn på kvalitetsarbeid som får innvirkning på utvikling av praksis: 

  • sammenheng og kontinuitet gjennom et årshjul som knytter sammen politiske prosesser og det faglige arbeid med kvalitet
  • se resultatene fra de ulike verktøyene i sammenheng
  • mål er klart formulert og at alle forstår hvordan de skal bidra til å nå målene
  • bred involvering i alle faser av kvalitetsarbeidet 
  • åpen og undersøkende tilnærming

Kultur for å prøve og feile

Kvalitetsarbeid må ses på som en læringsprosess, der man aldri kommer helt i mål. Lederen har en viktig oppgave i å gjøre alle som deltar i arbeidet trygge. Slik at de kan gi og være mottakelige for tilbakemeldinger, og på den måten komme videre i kvalitetsutviklingsprosessen.

Fordyp deg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!