Dialogspill

Dialogspill som metode for lærende møter, fremmer refleksjon om aktuelle tema. Varighet er omtrent 45 min.

Forberedelse

Lag et sett med fem til ti kort med påstander til hver gruppe. 

Lag et enkelt spillebrett med de tre feltene

  • enig
  • delvis enig
  • uenig

Beskrivelse av metoden

Gruppene sitter rundt hvert sitt bord. Legg bunken med påstander i konvolutter eller på bordene med baksiden opp. Deltakerne bytter etter tur på å trekke et kort fra bunken. Det er bare den som har kortet som har lov til å snakke. De andre må vente på tur og har ikke lov til å skyte inn eller avbryte. Alle skal få mulighet til å kommentere samme påstand minst to ganger. Ved å la det samme kortet går minst to runder rundt bordet, kan alle på gruppen få mulighet til å endre eller modifisere standpunktet sitt etter å lyttet til de andres synspunkter.

Fremgangsmåte, steg for steg

  1. Første deltaker, for eksempel den som har bursdag først, trekker et kort fra bunken og leser påstanden som står der høyt. Den som har trukket kortet forteller deretter gruppen om han eller hun er enig, uenig eller delvis enig og begrunner hvorfor. Kortet legges ned på enig, delvis enig eller uenig på spillbrettet.
  2. Neste gruppemedlem tar opp det samme kortet, leser påstanden høyt, sier om hun eller han er enig, delvis enig eller uenig og begrunner standpunktet. Påstanden legges igjen ned på spillebrettet på enig, delvis enig eller uenig.
  3. Kortet går runden rundt bordet og deltakerne flytter kortet etter hvert som de presenterere sine argumenter. Slik fortsetter det rundt til alle har fått mulighet til å presentere sine synspunkter minst to ganger. Det er lov å melde pass dersom du ikke har mer å tilføye etter første runde og la kortet gå videre til nestemann i gruppen.
  4. Når alle har fått sagt det de ønsker om påstanden, trekker neste deltaker et nytt kort fra bunken.
Den som trakk lappen kan eventuelt få ansvar for å oppsummere synspunktene i gruppen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!