Analysere resultater sammen - involvering i kvalitetsarbeidet

Vi anbefaler at alle som skal delta i utviklingsarbeidet får mulighet til å analysere og bearbeide resultatene fra informasjonsinnhentingen sammen. Det bidrar til en felles forståelse av situasjonen.

Tall og data alene forteller ikke alt, derfor er det viktig å få med tilbakemeldinger fra foreldre, barnehagebarn og elever. Deres vurderinger og erfaringer er viktige kilder til kunnskap.

Forslag til spørsmål dere kan bruke i analysearbeidet

  • Hva er vi gode på?
  • Hva er våre sterke sider
  • Hvilken praksis kan bli bedre?
  • Hva er essensen eller mønsteret vi ser?
  • Er kildene relevante og troverdige?

Relevante kilder:

Vær oppmerksom på motstand

Når ny praksis skal prøves ut, kan det utløse intern motstand. Personer, både i ledelsen og i personalet, kan for eksempel engste seg for at en ny situasjon vil kreve en annen kompetanse enn den de har i dag. Det kan også føre til motstand om endringen bare består av nye oppgaver uten at andre oppgaver er fjernet.

Ledelsen må være så nær utviklingsarbeidet at de tidlig kan se tegn på uro eller frustrasjon. Hvis det ikke blir tatt tak i tidsnok, kan utviklingsarbeidet stoppe opp.

Analyseverktøy

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!