Aksjonslæring

Aksjonslæring er knyttet til praksisfeltets handlinger og erfaringer, hvor en gjennom refleksjon og dialog kan skape ny forståelse og nye handlingsrom for lærere og ledere i skolen.

Kritisk refleksjon over de daglige erfaringene er et varemerke i aksjonslæring, og kan brukes som strategi for å utvikle egen praksis.

Metoden kjennetegens ved å gjennomgå fire trinn:

  1. planlegging
  2. handling
  3. observasjon
  4. refleksjon. 

Sammenhengen mellom fasene kan se på som en selvreflekterende spiral som gjentas. Planlegging og handling utgjør konstruktive dimensjoner, observasjon og refleksjon utgjør rekonstruktive dimensjoner. Handling og observasjon knyttes til den praktiske og sosiale konteksten, mens planlegging og refleksjon knyttes til den diskursive konteksten mellom deltakerne (Carr & Kemmis, 1986:186).

Det kan for eksempel gjøres ved å dele ansatte i team. Teamene velger seg et satsingsområde som de vil undersøke nærmere. Eksempler på dette er;

  • praktiske og varierte arbeidsformer
  • elevmedvirkning
  • strukturer i undervisningen som oppstart og avslutning
  • begrepsforståelse
  • ordforråd
  • førlesefase

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!