Hvordan gjøre møter lærende?

Ideer til hvordan utvikle praksis i grupper og klasserom

Utvikle praksis i hele barnehagen og skolen