Godkjenning av utenlandske utdanninger

For å bli fast ansatt som lærer i skolen må du ha godkjenning som lærer. Barnehagelærere må ha godkjenning som styrer og pedagogisk leder for å bli fast ansatt i barnehage.

Information in English.

Slik får du godkjent utdanning fra utlandet

 1. Før du søker
 2. Slik søker du
 3. Svar på søknaden

Før du søker

 • Skole

  Vi gir godkjenning til lærere som ønsker fast stilling i grunnskolen eller i den videregående opplæringen.

  Vi gir også godkjenning til steinerskolelærere med utdanning fra utlandet.

  Barnehage

  Barnehagelærere som ønsker fast jobb i norsk barnehage, må ha godkjenning som styrer og pedagogisk leder. Vi gir ingen godkjenning til tittelen "barnehagelærer".

  I barnehagen får de fleste barnehagelærere ansvar som styrer eller pedagogisk leder, og de må derfor ha denne godkjenningen.

  Vi gir ikke godkjenning til

  • spesialpedagoger
  • assistenter (i barnehage, skole og skolefritidsordning)
  • logopeder
  • fritidspedagoger
  • undervisningspersonale i høyere utdanning

  Norsk lærer- og barnehagelærerutdanning i utlandet 

  Vi gir erklæringer til lærere og barnehagelærere som er utdannet i Norge, og som skal søke godkjenning i et annet land.

 • Du skal søke godkjenning for det yrket du har fra utlandet.

  Du må være lærer fra utlandet for å bli godkjent som lærer. Hvis du vil bli godkjent som styrer og pedagogisk leder, må du være barnehagelærer fra utlandet.

  Er du både lærer og barnehagelærer fra utlandet?

  Da kan du søke begge godkjenningene. Du må fylle ut begge søknadsskjemaene, men det holder å sende ett eksemplar av dokumentasjonen.

 • I noen tilfeller kan du jobbe som barnehagelærer eller pedagog i barnehagen uten godkjenning.

  Dette gjelder hvis

  • barnehagen allerede har dekket minstekravet til antall pedagogiske ledere og din stilling kommer i tillegg til dette

  eller

  • barnehagen har fått dispensasjon fra utdanningskravet fra kommunen

  Ta kontakt med din arbeidsgiver for å finne ut om dette gjelder deg, eller om du må søke godkjenning som styrer og pedagogisk leder.

 • Hvis du har tatt PPU i Norge, trenger du ingen godkjenning fra oss. Dette gjelder selv om bachelor- eller mastergraden din er tatt i utlandet. Det norske lærestedet godkjente den utenlandske utdanningen din da du ble tatt opp som student.

  Lærere som er godkjent av oss, har nødvendig pedagogisk kompetanse og trenger ikke ta PPU i Norge.

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gir generelle godkjenninger av utenlandsk utdanning. Hvis du har tatt utdanningen din i et land utenfor EU/EØS, må du sende med generell godkjenning fra NOKUT når du søker hos oss.

  Er utdanningen din fra et EU/EØS-land, behøver du ikke å søke om generell godkjenning fra NOKUT.

  Selv om du har generell godkjenning fra NOKUT, må du likevel søke om godkjenning hos Utdanningsdirektoratet hvis du vil ha fast jobb som lærer, styrer eller pedagogisk leder.

 • Du bør dokumentere all relevant arbeidserfaring med arbeidsattester. Dette kan telle positivt i behandlingen av din søknad.

  Når du søker godkjenning som styrer og pedagogisk leder, må du ha ett års arbeidserfaring fra norsk barnehage, enten som assistent eller pedagog. Kravet gjelder ikke hvis du har dansk, islandsk, færøysk, norsk, samisk, finsk eller svensk som førstespråk.

 •  

  NOKUT har begynt å godkjenne utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Fra høsten 2016 åpnet NOKUT opp for godkjenning av enkelte fag- og svennebrev fra Polen og Tyskland. Det vil etter hvert være en gradvis innføring av nye land og fagområder.

  Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring hos NOKUT

Slik søker du

 • Søknadsskjemaet er tilgjengelig elektronisk. Gå til søknadsskjemaet.

  • Fyll ut søknadsskjemaet på datamaskinen.
  • Skriv ut skjemaet.
  • Signer skjemaet.
  • Legg ved kopier av all dokumentasjon.

  Når du gjør valg i det elektroniske søknadsskjemaet, vil det vise hvilke dokumenter du må legge ved. Du kan også lese mer om hvilke papirer du skal legge ved her. 

  Send søknadskjemaet og vedlegg med posten til:

  Utdanningsdirektoratet
  Postboks 9359 Grønland
  0135 Oslo

 • Generelt krav

  Vær oppmerksom på at vi krever kopi av dokumentene både på originalspråket og i oversettelse dersom dokumentene i utgangspunktet ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Lærer

  Dersom du skal søke om godkjenning som lærer, må du sende inn kopi av:

  • signert søknad
  • bildesiden i passet ditt
  • bekreftelse på eventuelle navneendringer
  • vitnemål og karakterutskrifter fra all høyere utdanning på originalspråket
  • generell godkjenning fra NOKUT av høyere utdanning fullført utenfor EU/EØS eller Sveits
  • attester som dokumenterer all arbeidserfaring som lærer på originalspråket
  • oversettelser av alle dokumenter som ikke er på norsk, engelsk, dansk eller svensk

  Dersom det ikke kommer tydelig fram av dokumentasjonen at du er kvalifisert til å jobbe som lærer, ber vi om at du legger ved en bekreftelse på dette fra utdanningsmyndighetene i det landet du tok utdanningen din.

  Vi tar forbehold om at vi i enkelte tilfeller kan be om ytterligere dokumentasjon.

  Krav om norskkunnskaper for morsmålslærere

  Dersom du har utdanning fra et land utenfor EU/EØS eller Sveits, og også søker om godkjenning som morsmålslærer, må du dokumentere gode norskkunnskaper. Les mer om dokumentasjonskravet for dette under Språkkrav.

  Styrer og pedagogisk leder

  Dersom du skal søke om godkjenning som styrer og pedagogisk leder, må du sende inn kopi av:

  • signert søknad
  • bildesiden i passet ditt
  • bekreftelse på eventuelle navneendringer på originalspråket
  • vitnemål og karakterutskrifter fra all høyere utdanning på originalspråket
  • generell godkjenning fra NOKUT av høyere utdanning fullført utenfor EU/EØS eller Sveits
  • attester som dokumenterer all arbeidserfaring fra barnehage (fra Norge og andre land)
  • oversettelser av alle dokumenter som ikke er på norsk, engelsk, dansk eller svensk

  Dersom det ikke kommer tydelig fram av dokumentasjonen at du er kvalifisert til å jobbe som pedagogisk leder i barnehage eller tilsvarende, ber vi om at du legger ved en bekreftelse på dette fra utdanningsmyndighetene i det landet du tok utdanningen din.

  Vi tar forbehold om at vi i enkelte tilfeller kan be om ytterligere dokumentasjon.

  Krav om arbeidserfaring fra norsk barnehage

  Du må dokumentere minst ett års arbeidserfaring fra norsk barnehage for å få godkjenning som styrer og pedagogiske leder. Nordiske søkere er unntatt dette kravet.

 • Språkkrav for lærer og styrer / pedagogisk leder

  Det stilles ingen språkkrav i forbindelse med søknad om godkjenning som lærer og styrer / pedagogisk leder. Det er arbeidsgiver som vurderer språkkunnskapene dine ved eventuell ansettelse.

  Språkkrav for morsmålslærer

  Du må dokumentere gode norskkunnskaper for å få godkjenning som morsmålslærer. Kravet gjelder ikke for søkere som er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven.

  Du kan dokumentere gode norskkunnskaper på en av følgende måter:

  • fullført faget norsk (393 timer) i norsk videregående opplæring
  • eksamen i norsk (trinn 3) for utenlandske studenter ved universitetene
  • fullført studium i høyere utdanning med minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (tidligere kalt Bergenstesten) med minimum 450 poeng eller bestått etter ny vurderingsordning fra og med høsten 2009
  • norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge (tidligere VOX) med resultatet B2 på alle fire delprøver
  • minst fem års relevant arbeidserfaring fra Norge med norsk som arbeidsspråk
 • Hvis ikke dokumentene dine er på norsk, engelsk, dansk eller svensk, må du få dem oversatt av en autorisert translatør. Du kan benytte autoriserte translatører i andre land. Send med kopi av oversettelsen og dokumentet på originalspråket når du sender inn oversatte dokument.

  Oversikt over autoriserte translatører i Norge

  Det finnes ikke en autorisert translatør for det aktuelle språket i Norge

  Hvis det ikke finnes en autorisert translatør for det aktuelle språket, kan du benytte en oversetter uten autorisasjon.

Svar på søknaden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!