Ny Ståstedsanalyse for skole

Ståstedsanalysen for skole flyttes ut av Skoleporten. Ny løsning er klar til bruk fra 2. august 2021.

Fra skolestart 2021/22 ligger Ståstedsanalysen for skole på udir.no.

Ståstedsanalysen for skole er et frivillig refleksjonsverktøy. Det skal brukes til skolebasert vurdering og analyse av lokale kompetansebehov. Verktøyet kan styrke profesjonsfellesskapet gjennom å legge til rette for drøfting av sammenhengen mellom resultater og praksis 

Hva blir nytt i Ståstedsanalysen?

  • Fra før har Ståstedsanalysen tre faser. I den nye versjonen er det i tillegg lagt inn en Fase 0 – Planlegge prosessen.
  • I Fase 3 – Vurdering og oppfølging har vi fått inn et nytt steg med mulighet for å følge opp analysen med mål og tiltak.
  • Skoleeier vil få tilgang til rapporten når skolen har ferdigstilt og delt analysen.

Den nye versjonen av Ståstedsanalysen har blitt testet av et utvalg skoler, og blir tilgjengelig 2. august 2021.

Ståstedsanalysen blir jevnlig oppdatert etter innspill fra brukere. I 2019 ble verktøyet gjort mer fleksibelt ved å redusere omfanget av påstandene i egenvurdering av praksis og gjøre det mulig å velge mindre påstandsbolker. Påstandene ble også oppdatert i tråd med nytt læreplanverk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!