Skoleeieranalysen

Skoleeieranalysen er et refleksjons- og prosessverktøy som kommunen kan bruke til utarbeiding og oppfølging av tilstandsrapporten. Målet med verktøyet er å forbedre arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen gjennom en bevisstgjøring av kommunens forbedringspotensial.

Analysen kan brukes uavhengig av Utdanningsdirektoratets mal for tilstandsrapporten.

Analysen skal bedre kvalitetsutviklingen i skolen

Skoleeieranalysen skal bidra til en prosess der ulike aktører som representerer skoleeier, diskuterer ansvarsområder og kvalitetsutvikling. Drøftingene kan danne grunnlag for vedtak om kommunenes prioriteringer framover.

Politikere og administrativt ansatte avklarer roller og ansvar

Verktøyet er laget slik at politikere og administrativt ansatte sammen kan reflektere over de ulike aktørenes rolle, og sammenhengen mellom kommunens resultater og skoleeiers oppfølging av skolene. Erfaring viser et behov for at politisk og administrativt nivå avklarer oppgaver, roller og ansvar knyttet til et forsvarlig kvalitetssikringssystem. Det kan i tillegg være nyttig å drøfte kommunens ulike roller som pådriver, støttespiller og tilrettelegger for skolenes arbeid.

Til skoleeieranalysen

Svar på skoleeieranalysen

Skoleeieranalysen er utviklet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med KS.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!