Nå får alle skoler tilgang til Feide

Udir og Uninett åpner nå midlertidig Feide for alle skoler.

Mange av de digitale tjenestene som er i bruk i nettbasert undervisning krever Feide-innlogging. Det tilbys nå en særskilt løsning for de skolene som ikke er tilknyttet Feide, slik at også disse får tilgang til ressursene de trenger for å gjennomføre undervisningen. Det er nå en rekke tjenesteleverandører som stiller sine digitale løsninger til fri bruk for hele Norge.

Beskrivelse av løsningen: fiktiv organisasjon og fellesbrukere

Tjenesten tilrettelegges ved at det i Feide opprettes en fiktiv organisasjon med en fiktiv skole, og fiktive lærere og elever tilknyttet skolen, til felles bruk.
På denne skolen er det opprettet:

 • en elevkonto uten trinn og basisgruppe
 • en elevkonto for hvert trinn med basisgruppe, men uten undervisningsgrupper
 • en lærerkonto uten trinn og basisgruppe
 • en lærerkonto for hvert trinn med basisgruppe, men uten undervisningsgrupper 

Detaljer om organisasjon, skole og brukere er beskrevet lenger ned.

Merk: Skolene som tar i bruk den midlertidige løsningen vil ikke kunne operere med personlige brukere, slik det normalt er i Feide-tjenesten, men fellesbrukere for alle.
Det er viktig å være klar over at dette er kontoer som vil bli brukt av mer enn én person, og passord vil være kjent.

Tjenesteleverandør må avgjøre tilgang for den fiktive organisasjonen

Det vil være opp til den enkelte tjenesteleverandør å avgjøre om den vil slippe inn den fiktive organisasjonen. En problemstilling kan f.eks. være hva en bruker kan finne på å lagre i tjenesten o.l. Det må være tydelig for tjenesteleverandører og de personene som får tilgang via disse fellesbrukerne at det er FELLES kontoer delt med MANGE. Brukernavn og passord er åpent tilgjengelig, og mange vil derfor bruke de samme brukerne samtidig.

Tjenesteleverandører må derfor selv gjøre en grundig vurdering på om de kan bruke slike fellesbrukere på sin tjeneste, med hensyn til sikkerhet, hva som kan lagres, hva man får tilgang til, personvern o.l. Tjenesteleverandørene må også informere de som tar det i bruk om dette.

Typisk scenario hvor fiktive fellesbrukere kan anvendes vil være der en tjeneste gir tilgang til beskyttede læringsressurser, men der det ikke er store muligheter for eleven å skrive informasjon som lagres i tjenesten. Noen leverandører har ikke mulighet til å bruke slike fellesbrukere i sin tjeneste da den er basert på personlige brukere. Uninett har per nå ingen løsning tilgjengelig for denne typen tjenester.

Slik får du tilgang – brukernavn, passord og tilhørighet for fellesbrukere

1. Gå til tjenesten du skal logge inn på

Hvis ikke «Læremiddeldugnad» dukker opp som påloggingsalternativ, så er ikke tjenesten tilgjengelig. Vi henviser til https://www.feide.no/tilgang-til-feide-innlogging-skoler-som-ikke-er-tilknyttet-feide og punkt Hvilke tjenester kan vi logge inn på med denne løsningen for oversikt over hvilke tjenester som er gjort tilgjengelig fra de ulike tjenesteleverandørene.

2. Velg “Læremiddeldugnad” som tilhørighet
3. Oppgi brukernavn og passord. Følgende brukernavn og passord gjelder for fellesbrukerne som ikke har trinn og basisgruppe:

 • Brukernavn for elev: ‘elev’
 • Brukernavn for lærer: ‘laerer’
 • Passord: ‘dugnad’

4. For elever og lærere tilknyttet trinn og basisgruppe gjelder følgende brukernavn:

 • elev-t1
 • elev-t2
 • elev-t3
 • elev-t4
 • elev-t5
 • elev-t6
 • elev-t7
 • elev-t8
 • elev-t9
 • elev-t10
 • elev-vg1
 • elev-vg2
 • elev-vg3
 • laerer-t1
 • laerer-t2
 • laerer-t3
 • laerer-t4
 • laerer-t5
 • laerer-t6
 • laerer-t7
 • laerer-t8
 • laerer-t9
 • laerer-t10
 • laerer-vg1
 • laerer-vg2
 • laerer-vg3
 • Passord: ‘dugnad’ for alle brukere

Det må avtales med den enkelte tjenesteleverandør hvilke brukere som skal benyttes.

Det er viktig å være klar over at dette er FELLES kontoer delt med MANGE. Brukernavn og passord er åpent tilgjengelige, og mange vil derfor bruke de samme brukerne samtidig.

Mer infomasjon og hjelp finner du på feide.no. Du kan også ta kontakt på support@feide.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!