Søk om å få gratis videoløsning for skolene

Skoleeier kan nå søke om å gratis tilgang til videoløsningen Zoom. Tilbudet gjelder for grunnskolen, og søknadsfristen er fredag 17. april klokken 13:00.

Skoleeiere med under 5000 elever kan søke om å få tilgang til løsningen.

Skoleeiere som har eller er i ferd med å etablere sikre løsninger for videokommunikasjon med elevene, er derfor ikke i målgruppen. I første omgang kan vi tilby løsningen for inntil 50 000 elever nasjonalt.

Udir dekker kostnadene for bruk av løsningen ut 2020.

Fyll ut skjemaet her for å søke. Det er bare skoleeier som kan søke. Tilbudet gjelder grunnskolen.

Søknadsfristen er fredag 17. april kl. 13.00.

Om løsningen

Løsningen baserer seg på verktøyet Zoom som brukes av norske universiteter og høgskoler. Løsningen bruker FEIDE som innlogging. Zoom levert av Uninett  AS, er i samsvar med GDPR og norsk personvernlovgivning. Dette er en lukket Zoom-tjeneste som er regulert gjennom en nordisk rammeavtale. 

Hver lærer får sitt digitale klasserom som elevene inviteres inn i. Klasserommene settes opp med passordbeskyttelse.

Du kan lese mer om tjenesten på Uninett.no

TIPS: Jobb sammen i kollegiet med å utvikle god praksis i digital kommunikasjon og fjernundervisning – ta kompetansepakke sammen!

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!