Oppfølging av barn og unge som er hjemme

For barn og unge som må være hjemme på grunn av smitteverntiltak, betyr det mye at  barnehagen og på skolen holder jevnlig kontakt. Mange har voksne hjemme som støtter dem, men noen mangler denne støtten.

Noen kan trenge ekstra oppfølging

Barnehagen og skolen må også være oppmerksomme på barn og unge som vanligvis har trygge voksne rundt seg. De kan være mer utsatt nå hvis foreldrene deres er i en krevende situasjon og ikke har samme kapasitet til å ivareta barna på en tilstrekkelig måte. 

Det er ulike faktorer som kan øke sårbarheten hos barn og unge, og gjøre at de har behov for tettere oppfølging, særlig under langvarige perioder med inngripende tiltak. Det kan for eksempel være faktorer som individuelle forhold (sykdom, diagnoser), familiesituasjon (alvorlig sykdom, ruslidelser, høyt konfliktnivå) og/eller miljø (fattigdom, kriminalitet, mangel på sosialt nettverk).

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lagt ut samtaletips for lærere og barnehagelærere.

Samarbeid med andre tjenester

Alle ansatte i barnehagen og skolen har en plikt til å følge med og melde fra til barnevernet, hvis de ser forhold som kan være skadelig.

Det er også viktig at dere som jobber i barnehagen og skolen samarbeider jevnlig med hjelpetjenestene og vet hvem dere skal kontakte for å følge opp det barnet eller ungdommen det gjelder. Finn ut hva hjelpetjenestene kan tilby av støtte, og hvordan  dere kan bruke ressursene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste, barnevernet og familievernet.

Barnehager

  • Vis at dere er opptatt av hvordan barna har det og gir de trygghet og støtte.
  • Vær tilgjengelig for foreldrene, og legg til rette for at det blir enkelt å spørre om hjelp og støtte for de som trenger det. 
  • Vær en støttespiller og veileder for foresatte som opplever å stå i en utfordrende situasjon. 
  • Vær et mellomledd til hjelpetjenesten hvis foresatte ønsker det. 
  • Hvis dere har mistanke om at barn ikke har det trygt og godt hjemme er det viktig at dere følger opp og tar kontakt med hjelpetjenesten.

Skoler

  • Vis at dere er opptatt av hvordan elevene har det, og gir de trygghet og støtte.
  • Legg til rette for at det er enkelt å spørre om hjelp og støtte for elever og foreldre som trenger det.
  • Sett inn tiltak hvis elever ikke har god nok utbytte av opplæringen hjemme.
  • Gi informasjon om hvor elevene kan ta kontakt hvis de har behov for å snakke med en voksen. Det kan være noen på skolen, i kommunen eller tips om alarmtelefoner eller andre tjenester.
  •  Hvis dere har mistanke om at elever ikke har det trygt og godt hjemme er det viktig at dere følger opp og tar kontakt med hjelpetjenesten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!