Uteskole

Hvordan bruke uteskole for å støtte elevenes læring?

Skolehverdagen kjennetegnes nå ved at elevene må være i mindre grupper og holde avstand til hverandre. For å begrense smitte av korona bør skolene planlegge opplæring ute. Natur og uterom gir mange muligheter som faglig og sosial læringsarena, og undervisning ute gjør det lettere å holde avstand til hverandre. 

Det er lett å tenke at undervisning ute gjør det enklere å holde avstand fordi det er så god plass. Men selv om plassen er stor, kan det også være utfordrende. I klasserommet er organiseringen strukturert av vegger, pulter og faste plasser. Nå er også antall elever i hver gruppe redusert, noe som gjør det lett å holde avstand også i klasserommet.

Selv om det god plass ute, er barn og unge ofte tett på hverandre sammenlignet med i et klasserom. Derfor må skolene tenke på valg og organisering av aktiviteter på en annen måte enn ellers for å klare å holde avstand ute.

Tips for å planlegge undervisningen ute

Uteskole skal som all annen opplæring ta utgangspunkt i læreplanene. Når undervisningen foregår ute, er det mulig å legge opp opplæringen på en annen måte enn vanlig klasseromsundervisning. Dette åpner for en annen type læring, som også kan være både morsomt og inspirerende for elevene. Ute kan opplæringen være praktisk, utforskende og aktiv. 

Undervisning ute gir elevene mulighet til å være mer i fysisk aktivitet, jobbe kreativt, og samarbeide med andre. Ute får elevene mulighet til å bruke kroppen og sansene på en annen måte enn i klasserommet. Det er viktig å se undervisningen som foregår i klasserommet og ute i sammenheng, og hvordan det bidrar til elevenes faglige og sosiale læring og utvikling.

Det er mest vanlig å bruke arenaer utendørs i fag som naturfag og kroppsøving. Det er mange skoler som har god erfaring med uteskole i flere fag, og som utnytter muligheter for å jobbe tverrfaglig ute. Lærerne kan bruke erfaringer de allerede har fra klasserommet, og flytte opplæring utendørs. 

Samtidig kan det være utfordrende med opplæring ute, og det krever ofte ekstra god struktur med tydelige beskjeder ved start og skifte av aktiviteter. Det er lurt å være tydelig på hva elevene skal lære og hvordan undervisningen skal foregå ute. Elevene blir også mest motiverte når de får oppgaver der de får være med å gjøre egne valg, bruke tidligere erfaringer og utforske sammen med medelever.

Her er noen tips:

  • Velg kompetansemål eller innhold fra ett eller flere fag og tilpass læringsaktiviteter for opplæringen ute.
  • Varier mellom teoretiske og praktiske oppgaver.
  • Varier undervisningsmetodene og la elevene være i fysisk aktivitet.
  • Hent inspirasjon fra omgivelsene. Bruk for eksempel gjenstander dere finner ute.Vær oppmerksom på at svært åpne oppgaver kan gi lite læringsutbytte for noen elever.

Læringsmiljø ute

Uteskole gir mulighet til å bygge fellesskap og godt læringsmiljø på en annen måte enn i klasserommet. Dette kan være ekstra viktig når elevene ikke har vært på skolen på flere uker. Tenk gjennom hvordan dere kan lede læringsaktivitetene på en måte som oppleves trygt og godt for alle elever og at elever med særskilte behov ivaretas. 

Gruppedynamikk og relasjoner i elevgrupper kan endre seg når elevene får opplæring ute. Det er derfor viktig å snakke med elevene om forventninger til hvordan de er mot hverandre ute og hvordan de kan bidra til å inkludere andre.

Hvordan bruke uteområdene?

Skolens uteområde kan deles inn i soner med nye avgrensede områder i skolegården. En mulighet er å lage faste områder til ulike fag. Når undervisningen foregår ute, er det viktig å ha en plan med oversikt over tidspunkt gruppene skal ha uteskole. Noen tips:

  • bruk mulighetene i nærområdet. Legg opp undervisningen i for eksempel skogen, grøntområder eller andre steder i lokalsamfunnet
  • klær til all slags vær. Husk å orientere foreldre om hvilke dager dere planlegger uteskole, slik at elevene har med seg gode klær.
  • følg smittevernrådene også når dere er ute

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!