Beredskap: veileder om smittevern for videregående skoler

Voksenopplæring

De som får opplæring for voksne etter opplæringsloven eller introduksjonsloven/ integreringsloven, bør i hovedsak følge råd og føringer i denne veilederen. Voksenopplæringen følger som oftest samme tiltaksnivå som nærmeste videregående skole.

Alle punktene i denne veilederen, bortsett fra punktene Hjem-skole-samarbeid og Oppfølging av sårbar ungdom gjelder også for voksenopplæring. Dette innebærer i praksis at skoleeier, elever/deltakere og ansatte skal følge de samme rådene i opplæring for voksne som i videregående opplæring.

Alle de smitteforbyggende tiltakene gjelder også opplæring for voksne, men skiller seg litt fra råd for videregående når det gjelder kontaktreduserende tiltak. Siden det er snakk om voksne deltakere som kommer fra et mer geografisk spredt område, må man i tillegg til de andre rådene legge til rette for at avstand kan opprettholdes i alle situasjoner. Ved behov for lokale tilpasninger og andre spørsmål oppfordrer vi til å søke råd hos lokale smittevernmyndigheter.

For voksenopplæringen:

  • Alle bør holde minst én meter avstand i alle situasjoner også på gult tiltaksnivå.
  • Deltakere som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør vurderes individuelt med tanke på tilrettelagt opplæring. Deltakere dette er aktuelt for, må ha legeerklæring. Se Råd og informasjon til risikogrupper (FHI).
  • Deltakere bør ha fast plass i klasserommet.