Beredskap: veileder om smittevern for videregående skoler

Spesielt for videregående skoler der elevene bor på internat

Internater der elever bor og lever tett på hverandre, kan være spesielt utsatt for smitte-spredning. De generelle smittevernrådene gjelder også for internat (se over).

Ved grønt nivå er det ikke nødvendig med ytterligere tiltak enn at syke personer skal holde seg hjemme/på eget rom, og at god hånd- og hostehygiene opprettholdes. Elever må informeres om hvordan de kan ta kontakt med lokal helsetjeneste dersom de blir syke. Elever og ansatte med luftveissymptomer må ikke gå på skolen eller oppholde seg i felles oppholdsrom.

Ved gult og rødt nivå bør det vurderes om antall elever per rom og per toalett/bad kan begrenses. I størst mulig grad bør elevene deles inn i faste grupper som deler samme bad/toalett og andre fellesfasiliteter. Gruppene bør i minst mulig grad blandes med hverandre. På den måten reduseres antall kontakter hvis noen blir syke. Ved gult nivå kan gruppene være større enn ved rødt nivå. Gruppestørrelse er avhengig av antall elever på internatet og romfasiliteter. Ved felles kantine eller matsal, bør antall som spiser samtidig begrenses for å redusere kontakt mellom elever og ansatte. Antall personer som oppholder seg samtidig i felles oppholdsrom, bør begrenses.

Elever og ansatte som blir syke, bør følge gjeldende råd for testing og karantene. Det må foreligge en plan for håndtering av sykdom for elever som bor på internat.

Elever og ansatte som får bekreftet covid-19 må være i isolasjon i henhold til gjeldende retningslinjer. Skolen må tilrettelegge for isolasjon av elever som bor ved internatet på skolen, hjemme eller annet egnet sted. De bør ikke reise med offentlig transport etter å ha fått påvist covid-19. Elever som er i isolasjon på internatet må ikke omgås andre elever og skal være på eget rom med tilgang til eget bad/toalett. Mat bør serveres på rommet. 

Kommunehelsetjenesten følger opp covid-19-tilfeller og gjør nødvendig smittesporing. Elever som bor sammen på internat, regnes ofte som husstandsmedlemmer, og anbefales testregime i henhold til dette. Se Nærkontakter og isolering. Skolen må også tilrettelegge for karantene av elever somHvis det er behov for at personer som likevel må være i karantene ikke kan reise hjem, må det settes av enerom til dette. Personer i karantene bør ikke oppholde seg i felles oppholdsrom.

Alle som er identifisert som nærkontakter bør være ekstra oppmerksomme på luftveissymptomer de første 10 dagene, og teste seg hvis de får symptomer. Dette gjelder også vaksinerte.

Kommunehelsetjenesten kan kontaktes for lokal tilpasning av rutiner.