Veileder om smittevern for skoletrinn 1–7

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (eller aktivitetsskolen/AKS) organiseres ulikt fra skole til skole avhengig av fasiliteter og påmeldte barn.

Smitteverntiltakene beskrevet i denne veilederen gjelder også for SFO. For kontaktreduserende tiltak, er det en utfordring å begrense antall kontakter hvis barn fra ulike kohorter blandes på SFO.

Ved redusert åpningstid er det fortsatt enkelte grupper som har rett på full oppholdstid. Dette kan gi særlige utfordringer med hensyn til å opprettholde kohortorganiseringen. Hvis det på begynnelsen og slutten av dagen er nødvendig å blande barn og ansatte på tvers av etablerte kohorter, bør man primært blande de som allerede er i samarbeidende kohorter.

Grønt nivå

 • Vanlig organisering.
 • Ansatte må holde avstand til kollegaer (minst én meter)

Gult nivå

 • Elevene deles i mindre grupper.
 • Ta utgangspunkt i de samme kohortene som elevene er i på dagtid, ev. fra to samarbeidende kohorter, dersom det er mulig.
 • Elever fra ulike trinn bør ikke blandes.
 • Unngå at gruppene er større enn klassene/ kohortene de er i til vanlig.
 • Gruppene kan endre sammensetning etter en helg.
 • Ansatte bør primært tilknyttes én gruppe.
 • Ansatte må holde avstand til kollegaer og foresatte (minst én meter).
 • Ansatte bør holde avstand til barn i andre grupper der det lar seg gjøre.
 • Utendørs kan to grupper samarbeide.
 • Tilbereding av mat kan skje etter vanlige retningslinjer.

Rødt nivå

 • Kohortene fra skoletiden opprettholdes og unngå at kohortene blandes.
 • Kohortene skal holdes adskilt innendørs.
 • Ansatte tilknyttes én kohort.
 • Ansatte må holde avstand til kollegaer og foresatte (minst én meter).
 • Ansatte bør holde avstand til barn i andre kohorter der det lar seg gjøre.
 • Utendørs kan to kohorter samarbeide, samme kohort som fra skoletiden.
 • Tilbereding av mat kan skje etter vanlige retningslinjer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!