Beredskap: veileder om smittevern for barneskoler

Besøk på skolen for skolestartere

Besøk på skolen for skolestartere kan gjennomføres hvis skolen er på grønt og gult nivå.

Skolestartere kommer fra ulike barnehager. Dette gir blanding av barn og foresatte og krever spesielle hensyn. De samme hovedprinsippene for smittevern som beskrevet over gjelder (ingen syke skal møte, god hygiene, og redusert kontakt mellom personer). På grønt nivå følges generelle smittevernanbefalinger.

Gjennomføring på gult nivå

  • Avhengig av hvor mange skolestartere den enkelte skole har, bør man planlegge antall skolestartere inkludert foresatte som kan møte samtidig. Følg eventuelle lokale eller nasjonale anbefalinger for arrangement
  • Gitt nok plass kan flere grupper møte samtidig på ulikt sted.
  • Barna bør deles i mindre grupper.
  • Barna kan ikke ha tett fysisk kontakt med faddere på høyere klassetrinn.
  • Der det er mulig, bør barn fra samme barnehage møte samtidig. Det bør vurderes om barna kan møte på skolen i sine kohorter sammen med barnehageansatte.
  • Barna bør ha hver sin pult i klasserommet
  • Dersom foresatte følger, må de kunne holde minst en meters avstand til andre barn og ansatte.
  • Vurder munnbind for foresatte hvis munnbind ellers er anbefalt i kommunen.
  • Møter med foresatte regnes som arrangement. Følg eventuelle lokale eller nasjonale anbefalinger for arrangement.

Hvis skolen er på rødt nivå, bør besøk for skolestartere vurderes utsatt. Besøk kan kun gjennomføres i de eksisterende barnehagekohortene (med de ansatte i barnehagekohortene), uten foresatte og når det ikke er elever på skolen. Kontakt med ansatte utenom egen kohort bør begrenses, og skolens ansatte må holde minst en meters avstand.