Beredskap: veileder om smittevern for barnehager

Oppdateringer

Oppdatering 21. januar 2022

 • Mindre justeringer av gult nivå
 • Oppdatert informasjon om koronaviruset og barns rolle i utbruddet
 • Presisert at smittevernråd for befolkningen gjelder for ansatte ved administrativt arbeid 
 • Oppdatert råd om ventilasjon

Oppdatering 10. desember 2021

 • Revidert i henhold til gjeldende regelverk og gjeninnføring av trafikklysmodell nasjonalt fra 9. desember
 • Tatt ut spesifikke vurderinger rundt avstand for beskyttede
 • Oppdatert lenker

Oppdatering 2. november 2021

 • Revidert i henhold til gjeldende regelverk etter gjenåpning

Oppdatering 13. august 2021

 • Generell oppdatering av innhold i henhold til ny kunnskap og smittesituasjonen.
 • Reviderte smittevernråd for ansatte.
 • Oppdatert smittevernråd for grønt tiltaksnivå.
 • Informasjon er tilpasset til system for testing som alternativ til karantene. 

Oppdatering 5. versjon publisert 25. mars 2021

 • Generell oppdatering av innhold i henhold til ny kunnskap og smittesituasjonen
 • Omstrukturering av innhold
 • Nye avsnitt: Ansvar og samarbeid, Smitteverntiltak for ansatte.
 • Oppdaterte avsnitt: Bruk av munnbind.
 • Forkortet avsnitt om renhold og håndhygiene og lenket til FHIs nettsider
 • Påpekt viktigheten av å etterleve tiltak på gult nivå så langt det lar seg gjøre. Noen innstramminger og presisjoner på gult nivå.
 • Strengere retningslinjer for gruppestørrelser og andre smittevernråd på rødt nivå
 • Tatt ut sjekkliste

Oppdatering 4. versjon publisert 28. september 2020

Utdypende råd om:

 • Barnehagens rolle ved utbrudd og smittesporing
 • Oppfølging av sårbare barn
 • Bruk av munnbind
 • Ventilasjon og lufting
 • Avstand mellom ansatte

Informasjon om symptomer, viruset og sykdommen er forkortet. Her henviser vi til FHIs nettsider.

Informasjon om barn med kroniske sykdommer og tilstander er forkortet. Her henviser vi til Norsk barnelegeforenings nettsider.

Oppdatering 7. september 2020

 • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. Ansatte og barn skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Oppdatering 26. juni 2020

 • Ansatte i barnehager kan komme på jobb etter luftveisinfeksjon så fort de er symptomfrie.
 • Barnehagebarn kan komme i barnehagen med snør så lenge allmenntilstanden er god. 

Oppdatert 3.versjon publisert 29. mai 2020

Siste endring i denne versjonen er 7. september 2020.

 • Innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak
 • Forbedrede råd for skånsom håndvask
 • Råd om tilvenning i barnehagen

Oppdatert 2.versjon publisert 7.mai 2020

 • Råd om rengjøring av utendørs leker
 • Flere eksempel for organisering i kohorter
 • Presisering av enkelte råd