Beredskap: veileder om smittevern for barnehager

Barn med kroniske sykdommer

Risikoen for alvorlig forløp av covid-19 er svært lav hos barn og unge generelt, også hos barn og unge med alvorlige og kroniske sykdommer eller tilstander. I samråd med Norsk barnelegeforening vurderer Folkehelseinstituttet at de aller fleste barn og unge med kroniske sykdommer og tilstander kan gå i barnehage og på skole som normalt. Det kan likevel være enkelte barn med alvorlig sykdom eller tilstand som vil rådes til å unngå oppmøte i barnehagen. Se Folkehelseinstituttets nettsider.

Mulige tiltak kan for eksempel være at barnet kun møter i barnehage i utetiden eller at det opprettes små grupper rundt det ene barnet (2-3 barn). Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna skal holdes hjemme.