Beredskap: veileder om smittevern for ungdomsskoler

Smitteverntiltak for muntlig eksamen i ungdomsskolen

På grønt tiltaksnivå kan eksamen gjennomføres som normalt.

Ved gjennomføring av eksamen, gjelder de vanlige smittevernrådene; at syke elever ikke skal møte, det skal utøves god hygiene og man skal holde avstand.

Ved rødt nivå kan man vurdere om det er mulig og faglig forsvarlig at ekstern sensor kan delta på digitale flater ved eksamen.