Beredskap: veileder om smittevern for ungdomsskoler

Samlinger av elever på tvers av skoler eller kommuner – leirskoler, skoleturer og andre samlinger

På grønt nivå kan samlinger på tvers, leirskoler, skoleturer, og andre samlinger gjennomføres som normalt.

For gult og rødt nivå gjelder følgende råd:

Samlinger uten overnatting

Ved elevsamlinger/fagundervisning der elever fra flere skoler samles, anbefales følgende i tillegg til tiltakene beskrevet over:

  • Elevene bør holde anbefalt avstand.
  • Elevene plasseres sammen med andre elever fra egen skole.
  • Registrering av hvem som er til stede.
  • Del elevene i mindre grupper hvis det er mange elever eller vanskelig å holde avstand.
  • På rødt tiltaksnivå bør fagsamlinger gjennomføres digitalt.

Samlinger med overnatting

Reiser kan representere en smitterisiko, særlig når elever fra ulike deler av landet samles. Hvis skolen er på rødt tiltaksnivå, skal man ikke dra på leirskole eller andre skoleturer utenfor kommunen.

Smittevernanbefalingene som gjelder mens man er på skolen gjelder også på tur.

Ved gult tiltaksnivå på egen skole bør man vurdere om det er forsvarlig å reise sett i lys av smittesituasjonen både i kommunen man reiser fra og kommunen man reiser til. Helsetjenesten i egen kommune kan gi råd om smittesituasjonen og vurdere om det er forsvarlig å reise. Før reisen bør skolen opprette kontakt med lokale helsemyndigheter i kommunen de skal reise til.
Når man reiser med en elevgruppe/kohort, bør man begrense kontakt med andre enn eget reisefølge, både på reisen og de første dagene etter at man kommer tilbake. Råd for elever som bor på internat i veileder for videregående skole kan følges så langt de er dekkende.

Ved fagsamlinger og lignende med elever på tvers av skoler og/eller regioner bør det legges til rette for at avstand kan opprettholdes både i og utenfor undervisningssituasjonen. Deltagerne bør organiseres i mindre grupper slik at antall kontakter begrenses. Gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltagerne gjennom hele samlingen, og blanding av grupper bør begrenses.
På rødt tiltaksnivå anbefales det at fagsamlinger gjennomføres digitalt.

Det må det foreligge en plan for håndtering av elever som blir syke eller må følges opp med testing og/eller karantene. Dette innebærer å ha tilgjengelige fasiliteter for isolasjon/karantene og rutiner for hjemreise. Det må sikres gode rutiner for informasjon, både i forkant av samlinger og dersom det oppstår sykdom eller påvises smitte.