Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020

Sjekkliste for smittevern på ungdomsskoler og videregående skoler

Nedenfor følger en sjekkliste for hvilke tiltak som må være på plass. Tiltakene er nærmere beskrevet over. Det er skoleeiers ansvar å sørge for at smitteverntiltak er på plass, og for at ansatte er godt kjent med innholdet og utførelse av smitteverntiltak.

Skoleeiers overordnete ansvar
TiltakUtført datoMerknad
Lage beredskapsplan for ulike tiltaksnivå i henhold til trafikklysmodellen     
Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen    
Informasjon til foresatte om nye rutiner på skolen    
Lage plan for håndvaskrutiner for barn og ansatte    
Lage skriftlig rutine for renhold    
Lage plan for oppretting og organisering av mindre grupper eller kohorter ved behov    
Opprette dialog med eventuelle ansatte som er i risikogrupper og ungdommer som har behov for tilrettelegging    
Lage plan for å ivareta sårbare ungdommer    
Hygienetiltak
TiltakUtført datoMerknad
Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter    
Opplæring av elevene i håndvaskrutiner og hostehygiene    
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene    
Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig     
Planlegge håndhygienetiltak ved uteaktiviteter (våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon)    
Redusert kontakt mellom personer (gult og rødt nivå)
TiltakUtført datoMerknad
Vurdere aktiviteter ute/uteskole    
Sørge for egen pult/sitteplass per elev med avstand mellom elever    
Vurdere bruk av rom opp mot antall elever i gruppene, ta i bruk større lokaler hvis mulig    
Plan for avstand mellom elever og hygienetiltak ved måltider/i kantine    
Sikre gode rutiner for måltider/i kantiner    
Plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og ut av lokalene    
Eventuelt introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel    
Vurdere alternerende tidspunkt for friminutt/pauser for å begrense antall elever som er ute samtidig    
Plan for bemanning ute i friminutt, for å hjelpe ungdommer å holde avstand    
Eventuelt dele opp utearealer slik at elever fra ulike grupper blandes i liten grad    
Unngå større samlinger av elever    
Unngå kollektivtransport ved turer ut av skolen    
Plan for gjennomføring av skoleskyss    
Renhold (gult og rødt nivå)
TiltakUtført datoMerknad
Lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode    
Lage en plan for renhold av løse gjenstander    
For ansatte (gult og rødt nivå)
TiltakUtført datoMerknad
Begrense fysiske møter, eventuelt tilrettelegge for digitale møter  (gult/rødt nivå)    
Holde avstand til andre ansatte    

Begrense bruk av offentlig transport    

9 Jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!