Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020

Nytt i 2. utgave

Oppdatert 2. versjon er publisert 7. mai 2020. Endringer i denne utgaven av veileder for ungdomsskole og videregående skole er:

Tydeliggjøring av ulike kontaktreduserende tiltak:

  • Det oppfordres til å opprette kohorter på mindre enn 20 elever.
  • For praktisk gjennomføring kan en hel skoleklasse på ungdomstrinnet regnes som en kohort, så lenge avstandsanbefalingen på en meter kan overholdes i alle situasjoner.
  • Det viktigste kontaktreduserende tiltaket på videregående skoler er å holde minimum en meters avstand til andre i alle situasjoner.
  • Ved fysisk plassmangel på skolen kan det innføres alternerende dager, ulik oppmøtetid og alternative lokaler.

Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd

  • Prioritering av de tre hovedtiltakene:
    (1) Syke personer skal ikke være på skolen. (2) God hygiene (3) Redusert kontakt mellom personer
  • Presisering av kommunehelsetjenestens rolle.
  • Gjennomføring av større arrangementer må gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet.
  • Ved bruk av skoleskyss henvises til det veileder for smittevern i kollektivtransport.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!