Støtte til skoleeier og -leder om bruk av smittevernveileder for barnetrinnet

 1. Beredskapsplan

Beredskapsplan

 • Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak skolene må følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Skoleeier må:

  • Sikre et godt opplæringstilbud og progresjon i elevenes læring uavhengig av nivå på smittevernstiltak. 
  • Sikre at skolene har god og oppdatert informasjon om smittesituasjonen, gjeldende regelverk og smittevernveiledere.
  • Videreformidle informasjon til skolene for å forebygge smittespredning, formidle råd og veiledning fra nasjonale myndigheter.
  • Sikre at skolene opprettholder forsvarlig drift i tråd med smittevernrådene gitt av nasjonale myndigheter ut fra smittesituasjonen til enhver tid.

  For å sikre punktene over må skoleeier lage en beredskapsplan slik at de raskt kan  veksle mellom de ulike nivåene (grønt, gult, rødt) i smittevernveilederne. Rådene nedenfor er ment å støtte til skoleeiere i arbeidet med å utarbeide en beredskapsplan. Disser gjelder så langt det passer også for voksenopplæringen og SFO.

  Hva bør en beredskapsplan for opp- og nedtrapping inneholde?

  Målsetting

  Sikre at skolene er i stand til raskt å trappe opp og ned på tiltak ut fra smittevernsituasjonen.

  Ansvar

  Skoleeiers ansvar:
  Det er offentlige og private skoleeiere som er ansvarlig for skoler i Norge. Skoleeier har ansvaret for skolene og er derfor ansvarlig for at smittevernet ivaretas, både for elevene og de ansatte. For å begrense smitte er det en rekke tiltak som man må og kan sette i verk. Tiltakene varierer ut fra smittesituasjonen, som beskrevet i smittevernveilederne.

  Smittevernmyndighetenes ansvar: 
  Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, og ikke den enkelte skoleeier eller skole/SFO.

  Tiltak

  Skoleeier må sørge for at skolene kan gi elevene et opplæringstilbud som er i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk for grunnopplæringen uavhengig av smittesituasjonen. Dette betyr at skoleeier må sørge for at skolene har:

  • kontakt med smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene i skolene skal iverksette
  • rutiner/planer for kontaktreduserende tiltak i gul og rød situasjon. Dette gjelder blant annet for organisering, for eksempel plan for organisering i kohorter (som beskrevet i smittevernveilederen)
  • rutiner for god hygiene
  • planer (rutine) for forsterket renhold i gul og rød situasjon
  • tilstrekkelig bemanning dersom ansatte blir syke eller det må gis mer opplæring hjemme
  • rutiner for oppmøte- og hentetider (der det er aktuelt) i gul og rød situasjon
  • tilstrekkelig med lokaler. Det vil si alternative måter å organisere dagen på på gult og rødt nivå. Eksempel uteaktiviteter og bruk av andre lokaler. 
  • tilstrekkelig utstyr, inkludert digitalt utstyr, i gul og rød situasjon
  • tilstrekkelig skoleskysskapasitet 

   

   

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!