Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020

Sjekkliste for smittevern på skoler og SFO

Nedenfor følger en sjekkliste for hvilke tiltak som må være på plass. Tiltakene er nærmere beskrevet over. Det er skoleeiers ansvar å sørge for at smitte¬verntiltak er på plass, og for at ansatte er godt kjent med innholdet og utførelse av smitteverntiltak.

Skoleeiers overordnete ansvar
TiltakUtført datoMerknad
Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen    
Lage beredskapsplan for ulike tiltaksnivå i henhold til trafikklysmodellen    
Informasjon til foresatte om nye rutiner i skole/SFO    
Lage plan for håndvaskrutiner for elever og ansatte    
Lage skriftlig rutine for renhold    
Lage plan for oppretting og organisering av kohorter    
Opprette dialog med eventuelle ansatte som er i risikogrupper og barn som har behov for tilrettelegging    
Lage en plan for å ivareta sårbare elever    
Hygienetiltak
TiltakUtført datoMerknad
Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter    
Opplæring av elevene i håndvaskrutiner og hostehygiene    
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene    
Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig     
Planlegge håndhygienetiltak ute og på tur (våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon)    
Redusert kontakt mellom personer (gult/rødt tiltaksnivå)
TiltakUtført datoMerknad
Vurdere bruk av rom i forhold til antall elever i kohortene. Ta i bruk større lokaler hvis mulig    
Vurdere aktiviteter ute, herunder ulike tider for ulike kohorter    
Dele opp utearealer slik at elever fra ulike kohorter blandes i liten grad    
Unngå større samlinger av elever    
Sørge for at det er tilstrekkelig med skrivesaker og annet materiell slik at deling begrenses    
Sørge for egen pult/sitteplass per elev med avstand mellom elevene    
Sørge for egen sitteplass per elev ved måltider og aktiviteter, med avstand mellom elevene    
Sikre gode rutiner for måltider og at mat serveres porsjonsvis    
Plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og ut av lokalene    
Eventuelt introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel    
Plan for alternerende tidspunkt for friminutt for å begrense antall elever som er ute samtidig    
Plan for ekstra bemanning ute i friminutt, for å hjelpe elevene å holde avstand    
Plan for spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner for å unngå trengsel    
Plan for gjennomføring av skoleskyss    
Unngå kollektivtransport ved turer ut av skolen    
Renhold
TiltakUtført datoMerknad
Lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode    
Lage en plan for renhold av leker, sportsutstyr, nettbrett og lignende. Leker og gjenstander som ikke kan vaskes ryddes bort    
For ansatte
TiltakUtført datoMerknad
Begrense fysiske møter, eventuelt tilrettelegge for videokonferanse (gul/rød smittesituasjon)    
Holde avstand til andre ansatte    

Begrense bruk av offentlig transport    

8 Jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!