Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020

Opplæring av ansatte og informasjon til foresatte

Ansatte skal få opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen. Veilederen vil suppleres med ytterligere informasjon som kan benyttes i kompetanseheving av ansatte.

Foreldre og foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går på skole/SFO. Det er derfor viktig at skolen har god dialog med foreldre og foresatte. Videre er det viktig at foreldre og foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med denne veilederen. Det utarbeides egen informasjon til denne gruppen.

Informasjon om dette finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Samhandling med foresatte og foreldremøter

Foreldremøter og andre arrangementer i regi av skole regnes som offentlige arrangementer og må gjennomføres i henhold til gjeldende anbefalinger for arrangementer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Ved rødt tiltaksnivå anbefaler vi digitale møter. Fysiske foreldremøter eller andre større samlinger anbefales ikke.

Utviklingssamtaler kan gjennomføres ved grønt og gult tiltaksnivå, og vanlige smittevernråd gjelder. Ved rødt nivå anbefales digitale møter. Det kan likevel være behov for samtale med fysisk oppmøte. Da må vanlige smittevernråd følges.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!