Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020

Nytt i 2. utgave

Oppdatert 2. versjon er publisert 7. mai 2020. Endringer i denne utgaven av smittevernveileder for 1. – 7. trinn er:

Endringer i kohorter:

 • Skolene får større fleksibilitet i organiseringen av kohorter.
 • Antallet barn i en kohort kan økes noe om klasserom og andre areal tillater det, så lenge det er minst 1 meter mellom hver pult.
 • Kohorter bør i størst mulig grad også opprettholdes på SFO.

Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd:

 • De tre hovedtiltakene er prioritert i følgende rekkefølge:
  (1) Syke personer skal ikke være på skolen (2) God hygiene (3) Redusert kontakt mellom personer
 • Presisering av kommunehelsetjenestens rolle.
 • Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten kan møte på skolen.
 • Gjennomføring av større arrangementer må gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Besøk av skolestartere

 • Prøv å unngå at mer enn 50 barn møter samtidig til skolebesøk.
 • Hvis det er mulig bør barn fra samme barnehage møte samtidig.
 • Gjennomfør møter med foresatte digitalt.

Råd om rengjøring av leker:

 • Det er ikke nødvendig å vaske leker som kun brukes utendørs.
 • Leker og materiell som kun benyttes av én kohort trenger ikke daglig rengjøring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!