Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020

Besøk på skolen for skolestartere (gult nivå)

Skolestartere kommer fra ulike barnehager. Dette gir blanding av barn og foresatte og krever spesielle hensyn. De samme hovedprinsippene for smittevern som beskrevet over gjelder (ingen syke skal møte, god hygiene, og redusert kontakt mellom personer).

Gjennomføring:

  • Avhengig av hvor mange skolestartere den enkelte skole har, bør man planlegge antall skolestartere inkludert foresatte som kan møte samtidig. Det må tas hensyn til gjeldende nasjonal veiledning for arrangementer, gruppestørrelser og samlinger gitt av Helsedirektoratet.
  • Gitt nok plass kan flere grupper møte samtidig på ulikt sted
  • Barna bør deles i mindre grupper
  • Barna kan ikke ha tett fysisk kontakt med faddere på høyere klassetrinn
  • Der det er mulig, bør barn fra samme barnehage møte samtidig. Det kan vurderes om barna kan møte på skolen i sine kohorter sammen med barnehageansatte.
  • Barna bør ha hver sin pult i klasserommet
  • Dersom foresatte må følge, må de kunne holde en meters avstand til andre barn og ansatte.
  • Møter med foresatte bør gjennomføres i henhold til gjeldende nasjonal veiledning for arrangementer, gruppestørrelser og samlinger gitt av Helsedirektoratet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!