Veileder om smittevern for privatisteksamen

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smitte-spredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. De samme tiltakene kan derfor ikke alltid brukes på skoler som for eksempel i bedrifter. Tiltakene må tilpasses slik at man kan fokusere på det som er viktigst i den aktuelle situasjonen. Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning under gjennomføring av privatisteksamen.

Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal ikke møte på eksamen eller på jobb
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand til andre er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte også før symptomer på sykdom oppstår

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av hvilke smitteverntiltak som må være på plass for å lykkes med å redusere smitterisiko til et minimum.

Syke personer skal ikke møte på eksamen eller jobb

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer. Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av en uke til hoste, feber og kortpustethet, og hos noen svært få kan de få et alvorlig forløp med behov for behandling i sykehus.

Når skal kandidater og ansatte møte på eksamen og jobb?

Kandidater og ansatte kan møte på eksamen og jobb:

  • Når de ikke har symptomer på sykdom.
  • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan kandidater og ansatte møte opp dersom de har vært symptomfrie i 1 døgn.
  • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan kandidaten og den ansatte møte til eksamen og på jobb som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem dersom de får symptomer (se under).
  • Kandidater og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på eksamen.

Når skal kandidater ikke møte på eksamen eller jobb?

Det er viktig at kandidater og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at kandidater og ansatte med symptomer ikke skal møte til eksamen.

Kandidater og ansatte med luftveissymptomer:

  • Kandidater og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte til eksamen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Kandidater eller ansatte som har bekreftet covid-19:

  • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Kandidater eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

  • Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Kandidater som er syke under eksamen har rett på utsatt eksamen. Kandidater som er i isolasjon eller karantene under eksamen, kan ha rett på utsatt eksamen.

Dersom sykdom oppstår under eksamen

Det er viktig at kandidater som får symptomer på luftveisinfeksjon, avbryter eksamen og går hjem så fort det lar seg gjøre. Syke kandidater og ansatte bør ikke ta offentlig transport. Syke kandidater og ansatte bør ta på munnbind for å redusere smittespredning hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre.

Ved behov for toalett skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort etter bruk. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der kandidaten eller den ansatte har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.

Kandidater som må avbryte eksamen på grunn av sykdom har rett til utsatt eksamen.

Kandidater og ansatte som får bekreftet covid-19-sykdom skal følges opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende retningslinjer. Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp nærkontakter til covid-19-positive personer i henhold til gjeldende anbefalinger.

Kommunehelsetjenesten skal varsle skoleeier dersom kandidater eller ansatte får bekreftet covid-19, og beslutte nødvendige tiltak.

Hva hvis en i husstanden til en kandidat/ansatt er syk

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, kan kandidaten/den ansatte møte på eksamen som normalt. Disse skal imidlertid avbryte og gå hjem fra eksamen dersom de får symptomer, som nevnt i avsnittet over. Andre hygienetiltak som er skissert i de følgende kapitlene, vil redusere risiko for smittespredning.

Hvis en i husstanden er påvist med covid-19

Hvis en i husstanden har fått påvist covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på eksamen eller jobb.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!