Beredskap: veileder om smittevern for privatisteksamen

Sjekkliste for smittevern under privatisteksamen

Nedenfor følger en sjekkliste for hvilke tiltak som må være på plass for gjennomføring av privatisteksamen.

Tiltakene er nærmere beskrevet over. Det er Fylkeskommunen sitt ansvar å sørge for at smitteverntiltak er på plass, og for at ansatte er godt kjent med innholdet og utførelse av smitteverntiltak.

Fylkeskommunen/ skoleeiers overordnete ansvar
TiltakUtført datoMerknad
Sørge for å etablere dialog med lokal helsetjeneste
(smittevernmyndighet) i kommunen der eksamen skal avholdes.
   
Planlegge for gjennomføring av eksamen under normale forhold.    
Planlegge for gjennomføring av eksamen med
forsterkede smitteverntiltak.
   

Lage plan for oppretting og organisering av grupper. 

   
Sørge for å beholde en oversikt over hvilke kandidater 
som avholdt eksamen i hvilken gruppe. 
   
Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de 
gjøres kjent med innholdet i denne veilederen. 
   
Informasjon til kandidater om smittevernrutiner 
under eksamen. 
   
Lage plan for håndvaskrutiner for 
kandidater og ansatte. 
   
Lage skriftlig rutine for renhold.     
Hygienetiltak
TiltakUtført datoMerknad
Sikre at det er tilstrekkelig toalettkapasitet, nok såpe og tørkepapir 
tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og avfallsbeholdere. 
   
Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der 
ikke håndvask er tilgjengelig. 
   
Sikre opplæring av ansatte om håndvaskrutiner og hostehygiene.     
Sikre informasjon til kandidater om håndvaskrutiner og hostehygiene.     
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene.     
Følge bransjestandarder der det er aktuelt.     
Redusert kontakt mellom personer
TiltakUtført datoMerknad
Vurdere bruk av rom og lokaler i forhold til 
antall kandidater i gruppene. 
   
Sikre god avstand mellom kandidater 
når de ankommer eksamenslokalet. 
   
Sikre god avstand mellom kandidater under eksamen.     
Plan for grupper av kandidater og vakter, 
inkludert at vakter ikke blandes mellom gruppene. 
   
Sørge for egen pult/sitteplass til kandidater 
med avstand mellom kandidatene. 
   
Passe på at det er tilstrekkelig utstyr som skrivesaker 
slik at deling unngås. 
   
Plan for å redusere trengsel på vei inn og ut av 
eksamenslokalene og ved toaletter.
   
Eventuelt introdusere merking på gulv for å 
sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel.
   
Følge bransjestandarder der det er aktuelt.    
Forsterkede tiltak – kommer i tillegg til tiltakene over
TiltakUtført datoMerknad

Forsterke tiltak for å sikre minst én meters avstand mellom personer. 

   
Plan for å dele kandidatene i mindre grupper.
Gruppene plasseres med minimum 2 meters avstand eller
i flere rom. 
   
Unngå at gruppene blandes.    
Etablere registreringssystem for kandidater
(ulike grupper og deres plassering). 
   
Hvis mulig, planlegg for ekstra lokaler.    
Vurdere ekstra personell/vakter for å redusere 
trengsel på vei inn og ut av eksamenslokalene. 
   
Vurder ulike oppmøtetider for å unngå trengsel.    

Anbefale munnbind i fellesområder hvis det ikke er
mulig å holde 1 meters avstand.
Aktuelt når kandidatene kommer og forlater lokalene,
det er ikke nødvendig når de sitter på sine anviste plasser.

   

Vurdere om ekstern sensor kan delta på digitale flater
ved muntlig/muntlig-praktisk eksamen.

   

Vurder testing før eksamen avlegges. 

   
Renhold
TiltakUtført datoMerknad
Lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode for de 
ulike punktene. Planen må omfatte toaletter, servanter, hyppig berørte 
gjenstander (dørhåndtak, trappegelendre, bord, stoler, lysbrytere o.l.). 
   

Lage en plan for renhold av utstyr som benyttes under 
gjennomføring av eksamen. 

   

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!