Veileder om smittevern for privatisteksamen

Sjekkliste for smittevern under privatisteksamen

Nedenfor følger en sjekkliste for hvilke tiltak som må være på plass før gjenåpning. Tiltakene er nærmere beskrevet over. Det er skoleeiers ansvar å sørge for at smitteverntiltak er på plass, og for at ansatte er godt kjent med innholdet og utførelse av smitteverntiltak.

 

Skoleeiers overordnete ansvar
TiltakUtført datoMerknad
Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen    
Informasjon til kandidater om smittevernrutiner under eksamen    
Lage plan for håndvaskrutiner for kandidater og ansatte    
Lage skriftlig rutine for renhold    
Lage plan for oppretting og organisering av grupper, herunder å sørge for å beholde en oversikt over hvilke kandidater som avholdt eksamen i hvilken gruppe.    
Hygienetiltak
TiltakUtført datoMerknad
Sikre at det er tilstrekkelig toalettkapasitet, nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og avfallsbeholdere    
Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig    
Sikre opplæring av ansatte om håndvaskrutiner og hostehygiene    
Sikre informasjon til kandidater om håndvaskrutiner og hostehygiene    
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene    
Følge bransjestandarder der det er aktuelt    
Redusert kontakt mellom personer
TiltakUtført datoMerknad
Vurdere bruk av rom og lokaler i forhold til antall kandidater i gruppene    
Sikre god avstand mellom kandidater når de ankommer eksamenslokalet    
Sikre god avstand mellom kandidater under eksamen    
Plan for grupper av kandidater og vakter, inkludert at vakter ikke blandes mellom gruppene    
Sørge for egen pult/sitteplass til kandidater med avstand mellom kandidatene    
Passe på at det er tilstrekkelig utstyr som skrivesaker slik at deling unngås    
Plan for å redusere trengsel på vei inn og ut av eksamenslokalene og ved toaletter    
Eventuelt introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel    
Følge bransjestandarder der det er aktuelt    
Renhold
TiltakUtført datoMerknad
Lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode for de ulike punktene. Planen må omfatte toaletter, servanter, hyppig berørte gjenstander (dørhåndtak, trappegelendre, bord, stoler, lysbrytere o.l.)    
Lage en plan for renhold av utstyr som benyttes under gjennomføring av eksamen     

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!