Veileder om smittevern for privatisteksamen

Om privatisteksamen

Privatister er en sammensatt gruppe. Det kan være kandidater uten vitnemål, kandidater som ikke har sluttvurdering i enkelte fag, og kandidater som tar fag på nytt for å forbedre tidligere resultat. Gruppen inkluderer også praksiskandidater som må ta eksamen for å kvalifisere seg til å melde seg til fag- og svenneprøve.

Det er Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for sentralt gitt eksamen. Det er fylkes-kommunen som har ansvaret for lokalt gitt eksamen, og den praktiske gjennomføringen, herunder sikkerhet, av både lokalt og sentralt gitt eksamen.

Privatistene har behov for å gjennomføre eksamen slik at de kan søke seg til videre studier og arbeidsliv. Utbruddet kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet forøvrig. Det er derfor viktig at privatisteksamen kan gjennomføres i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for kandidater og de ansatte. For å begrense smitte finnes det en rekke tiltak man kan sette i verk

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!