Veileder om smittevern for privatisteksamen

Nærmere om gjennomføring av privatisteksamen

Vurdere størrelsen og utformingen på lokalet

 • må tillate at alle kan klare å holde 1 meter alle veier der de skal oppholde seg i mer enn 15 minutter. Det betyr at kandidater og ansatte kan passere hverandre og oppholde seg kortvarig nærmere andre enn 1 meter, men det skal tilstrebes god avstand og helst en meter også ved kortere kontakt.
 • avgjør antall kandidater det kan tilrådes tar eksamen samtidig.

Opprette system for registrering av tilstedeværende

 • Plassregistrering – kandidatene får tildelt faste plasser i rommet og det nedtegnes en oversikt over hvem som sitter hvor med registrering av kontaktopplysning. Dette er optimalt for smittesporing; hver kandidat vil da normalt få kun fire nærkontakter. Listene behandles i henhold til GDPR.
 • Ev. kan man dele kandidatene i mindre grupper. Arrangør av eksamen må ha en oversikt over hvilke kandidater som tilhører hvilke grupper samt kontaktinformasjon til alle.

Unngå trengsel ved ankomst, i garderober, pauser etc.

 • Inndeling av kandidatene i grupper kan også bidra til enklere logistikk ved at gruppene å unngå trengsel ved ankomst ved at gruppene kan benytte adskilte inn-/utganger eller ikke benytte dem samtidig.
 • Benytte flere innganger/ utganger og noe ulik oppmøtetid dersom mulig

Hvis mulig, bør ikke vaktene blandes mellom gruppene.

Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig.

Spesielt for kandidater:

 • Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig.
 • Hold avstand til andre kandidater på vei inn og ut av lokalet, og under pauser.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Det er ikke tillatt å dele skrivesaker, mat eller drikke med andre kandidater.

Spesielt for ansatte:

 • Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig.
 • Holde avstand til kolleger i møter og pauser.
 • Unngå håndhilsning og klemming.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!