Veileder om smittevern for privatisteksamen

Innledning

Denne veilederen skal gi råd og føringer til fylkeskommuner som skal gjennomføre eksamen for privatister under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) våren 2020. Veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.». Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 21.04.2020 og er første versjon.  Veilederen ble oppdatert 11. mai 2020 med nye avstandsregler. Utbruddets utvikling kan føre til behov for endringer på et senere tidspunkt.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har forståelse for at mange kandidater som skal ta eksamen, ansatte i fylkeskommunen og andre som er involvert i gjennomføringen av privatisteksamen, er usikre på hvordan gjennomføringen kan skje på en forsvarlig måte og hvordan de best kan ivareta smittevernet. Denne veilederen skal gi innsikt i og eksempler på hvordan eksamen kan gjennomføres samtidig som smitteverntiltak blir iverksatt. 

Ved nye versjoner av veilederen vil de erstatte denne førsteutgaven.
Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!