Veileder om smittevern for privatisteksamen

Smitteverntiltak i enkelte fag

Her følger råd for gjennomføring av eksamen i enkelte fag som krever ekstratiltak, i tillegg til de rådene som er beskrevet over.

Fag der det brukes felles utstyr

Mange fag innebærer bruk av utstyr som må deles. I den grad det er mulig bør man benytte personlig utstyr eller utstyr som er reservert én kandidat. Når dette ikke er mulig, anbefales rengjøring av aktuelt utstyr etter bruk.

Musikk, dans og drama

  • Unngå bruk av blåseinstrumenter som brukes av flere kandidater.
  • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder vaskes av etter bruk. Hvis felles utstyr benyttes av flere, anbefales håndvask før og etter bruk.
  • Dersom mulig, unngå tettere samhandling enn én meter mellom to eller flere kandidater. Der tettere samhandling kreves, skal bransjestandard eller aktuelle veiledere følges når dette finnes.
  • Ved sang anbefales to meters avstand.
  • Garderober kan benyttes. Kandidater må holde minst én meters avstand.

Yrkesfag i videregående skole

Det er som hovedregel ikke behov for personlig beskyttelsesutstyr for å ivareta smittevernet. For fag der det finnes en bransjestandard, skal denne følges, også under eksamen.

Se beskrivelse av bransjestandarder (FHI).

Dette gjelder for eksempel frisør, hudpleie, fotterapeut m.m. For disse fagene er det utarbeidet en bransjestandard/råd for opprettholdelse av smittevern. Disse vil være gjeldende også i eksamenssituasjonen.

For helse- og ambulansefag henvises det til råd for smittevern i helsetjenesten.

Mat-, kokke-, restaurant- og servitørfag

Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat eller vann. Vanlige rutiner for kjøkkenhygiene gjelder. Ha gode rutiner for håndhygiene. Det er ikke behov for ytterligere tiltak enn det som allerede er beskrevet over.

Se for øvrig Mattilsynets nettsider.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!