Veileder om smittevern for privatisteksamen

Hovedpunkt

  1. Gjennomføring av eksamen krever god planlegging med hensyn til smitteverntiltak og logistikk.
  2. Syke personer kan ikke være til stede – har rett på utsatt eksamen.
  3. Påse at minst én meters avstand opprettholdes i alle situasjoner; ved ankomst, registrering, eksamensavvikling, toalett/pauser og innlevering/avslutning.
  4. Legge til rette for god hygiene.
  5. Registrering av tilstedeværende.
  6. Ikke bruke personer i risikogrupper for alvorlig covid-19 som vakter.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til den aktuelle kommune for informasjon om lokale tiltak.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!