Veileder om smittevern for privatisteksamen

Forsterkede tiltak ved økt smitterisiko

I situasjoner med økt smitterisiko kan lokale eller nasjonale myndigheter anbefale forsterkede smitteverntiltak. Følgende tiltak er aktuelle:

  • Forsterke tiltak for å sikre minst én meters avstand mellom personer.
  • Ha ekstra oppmerksomhet på å hindre kødannelse og trengsel utenfor lokalene. Vurder å ha vakter til stede for å bistå i flyt og sikre avstand.
  • Vurder ulike oppmøtetider, dersom eksamensformen tillater det.
  • Dele kandidatene i mindre grupper. Gruppene plasseres med minimum 2 meters avstand eller i flere rom. Registrere hvem som inngår i de ulike gruppene og deres plassering. Unngå å blande gruppene.
  • Vurdere muligheten for ekstra lokaler. Det er bedre å dele kandidatene opp på flere lokaler slik at gruppene blir mindre.
  • Anbefale munnbind i fellesområder hvis det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Dette kan særlig være aktuelt når kandidatene kommer og forlater lokalene, det er ikke nødvendig når de sitter på sine anviste plasser.
  • Vurdere om ekstern sensor kan delta på digitale flater ved muntlig/muntlig-praktisk eksamen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!