Veileder om smittevern for privatisteksamen

Er det noen kandidater og ansatte det må tas spesielle hensyn til?

Basert på informasjon om utbruddet så langt fra Kina, Italia, Storbritannia, USA og Norge, er det særlig eldre personer (over 65 år) som har høyere risiko for alvorlig sykdom med det nye koronaviruset, spesielt dersom de i tillegg har underliggende kronisk sykdom. I tillegg kan voksne personer, særlig de over 50 år, med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom (inkludert høyt blodtrykk) og diabetes ha noe høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Ansatte, sensorer eller vakter som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør ikke ha ansvar for privatisteksamen. Kandidater som har legeattest på at de har økt risiko for alvorlig covid-19 sykdom, og hvor eksamenssituasjonen ikke kan tilrettelegges for at den kan gjennomføres forsvarlig, har rett til utsatt eksamen.

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se Folkehelse-instituttets nettsider.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!