Om viruset, sykdommen og utbruddet

Sykdommen covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, i dagligtale ofte kalt nytt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad.

Bakgrunn

Våren 2020 utløste et globalt utbrudd av koronaviruset SARS-CoV-2 en rekke strenge tiltak for å begrense smitten av viruset. Torsdag 12. mars 2020 ble det bestemt at alle barnehager og skoler skulle stenges fra kl. 18.00 samme dag, og til og med torsdag 26. mars 2020. Tiltakene ble vurdert fortløpende, og tirsdag 24. mars besluttet regjeringen at ble det bestemt at alle barnehager og skoler skal være stengt frem til 13. april.

Regjeringen vedtok 7. april 2020 en gradvis gjenåpning av barnehager og skoler. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har forståelse for at mange ansatte i barnehager og skoler, samt foresatte, er usikre på hvordan gjenåpning av barnehager og skoler kan være trygt, og hvordan de best kan ivareta smittevernet. Veilederne skal gi innsikt og eksempler på hvordan barnehage- og skolehverdagen kan organiseres samtidig som smitteverntiltak blir iverksatt. Veilederen for 1. – 7. trinn gjelder for alle barneskoler uavhengig av hvilket grunnlag skolen driver etter1. For smitteverntiltak knyttet til elever med spesielle behov, viser vi også til tiltak i veileder for barnehage så langt den passer.

Om viruset, sykdommen og utbruddet

Sykdommen covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, i dagligtale ofte kalt nytt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Det smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte der virus i luftveissekret overføres fra luftveiene til en syk person videre til en annen person. Smitte kan derfor forekomme både når man hoster eller nyser på en annen person, eller dersom man får luftveissekret på gjenstander som andre tar på. Noen kan ha covid-19 uten å merke symptomer. Det er foreløpig uklart hvor stor rolle de spiller i smittes­predningen. På det nåværende tidspunkt regner man med at man kan smitte fra 1-2 døgn før man utvikler symptomer, selv om man er mest smittsom når man har symptomer, og da særlig de første dagene. Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol, sollys eller temperaturer over 60°C.

1 Jf. friskoleloven § 2-1 og voksenopplæringsloven § 17.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!