Støtte til barnehageeier og leder om bruk av smittevernveilederen

Denne siden skal gi støtte til det konkrete arbeidet som må utføres lokalt før og etter gjenåpning av hver enkelt barnehage.

 1. Planlegging for ledere
 2. Ressurser

Planlegging for ledere

 • Alle ansatte i barnehagene må være godt kjent med innholdet i smittevernveilederen. Det er viktig at hele personalet kjenner til og bruker veilederen, og at de får opplæring i smittevern. Dette gjelder også for vikarer.

  Som leder må du kartlegge hvilke ansatte som tilhører en gruppe med høyere risiko for å få covid-19, og hvordan du kan tilrettelegge for at de skal kunne være på jobb i barnehagen.
  Hvis det er fravær av personell og det er nødvendig å bruke vikarer i barnehagen, kan du omrokkere på personell mellom kohorter. Omrokkeringer må kun gjøres når det er nødvendig og må begrenses mest mulig.  

  For ansatte er det viktig å huske på følgende:

  • hold avstand (minst 1 meter) til kolleger i andre (ikke samarbeidende) kohorter
  • begrens fysiske møter og pauser der flere samles. Bruk videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er mulig
  • unngå håndhilsning og klemming
  • unngå bruk av håndsmykker på jobb
  • felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk
  • vær ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom
  • begrens bruk av offentlig transport til og fra arbeidsplassen der det er mulig
  • hvis det er ansatte som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage. Det bør tilstrebes å unngå å jobbe i ulike barnehager samme dag.
 • Alle foresatte og foreldre skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går i barnehagen. 
  Det er derfor viktig at du som leder har god dialog med foreldre og foresatte, og sørger for at foreldre og foresatte forstår og bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med veilederen.

  For å hjelpe dere med å formidle hva som er viktig å tenke på når barnehager og skoler åpner igjen, har vi laget et skriv som dere kan dele ut til foreldrene.

  Her finner du råd om korona til foreldre og barn (også tegnspråktolket film). 

 • Barnehagen skal snakke med alle barna om koronautbruddet og smittevern når de kommer til barnehagen.  Det er viktig å snakke med barn for å unngå frykt og for å skape trygghet nå som dagene er så annerledes.

  Om samtaleteknikk og deg selv i møte med barn.

  Slik snakker du med barn om korona (også tegnspråktolket film)

 • Det nye koronaviruset fjernes enkelt ved rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Utsatte områder skal ha forsterket renhold. Gå gjennom rutiner og lokale renholdsplaner og lag tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov).

  Ekstra beskyttelsesutstyr trengs ikke, men håndvask skal gjøres etter rengjøring, også hvis dere bruker hansker. Løse gulvtepper kan fjernes for å lette rengjøring.
  Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig i barnehagen. Hvis dere likevel bruker desinfeksjon, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

  Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder:

  • Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig.
  • Tørk over flater som toalettsete og kran på servanten 2-4 ganger daglig.
  • Engangs-papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig.
  • Potter rengjøres etter bruk.
  • Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk.
  • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig.
  • Leker, sportsutstyr, nettbrett, datamaskiner/tastaturer må også vaskes av minimum daglig.
  • Reduser antall leker, slik at renhold er gjennomførbart.
  • Tøyleker og andre tekstiler må vaskes. Hvis ikke det er mulig, må de ryddes bort.
  • Sengetøy oppbevares adskilt og navnet og vaskes.
  • Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner.
  • Det er ikke behov for å vaske utendørs lekeapparater eller leker som brukes utendørs.
  • Kohorter som ikke samarbeider, kan bruke uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte.
 • Størrelse på kohorter:

  Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og størrelsen på avdelingen. For småbarnsavdelinger, kan en kohort bestå av opptil 4-5 barn, mens på en storbarnsavdeling kan en kohort bestå av opptil 8 -10 barn. Barnehagene må selv vurdere størrelser på kohorter i forhold til barnas alder, aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging.

  Antall kohorter

  Hvis man øker antall barn i en kohort, bør man ikke samtidig øke antall kohorter som samarbeider fordi det skaper flere kontakter mellom barn.

  Uteaktiviteter

  Flere kohorter kan f.eks. være ute samtidig. Kohorter som ikke samarbeider bør helst være på ulike uteområder.

Ressurser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!