Barns rolle i utbruddet

At barn og unge ikke får gå i barnehagen og på skolen er svært inngripende i deres liv. De samlede negative effektene av å holde barnehagene og skolene stengt vurderes å være langt større enn den mulige nytten for å begrense smittespredningen.

Kunnskapen vi har nå tilsier at barn ikke har like stor betydning for spredning av covid-19 i samfunnet som voksne. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Barn kan bli smittet og få symptomer, men i mindre grad enn voksne. Ettersom barn har mindre symptomer enn voksne, antas det at smittsomheten deres også er lavere. Det er større usikkerhet rundt ungdoms rolle i smittespredning. Ungdommer blir syke i større grad enn barn, men fortsatt i mindre grad enn voksne.

Det er ikke grunnlag for å hevde at det er mer smitte i barnehager og skoler enn generelt i samfunnet. Ved økende smitte i samfunnet vil man også se mer smitte blant barn og unge. Se vurdering av kunnskapsgrunnlaget på Folkehelseinstituttets nettsider.

I desember 2020 ble det påvist en ny variant av koronaviruset i Storbritannia som kan være mer smittsom enn den opprinnelige varianten. Det er foreløpig ikke kunnskap om hvilken betydning denne nye virusvarianten har for smitte blant barn og unge, og for smitte i skoler. Dette stadfestes av den europeiske smittevernmyndigheten ECDC.

De samlede negative effektene av å holde skolene stengt er svært store. Den mulige nytten av et slikt tiltak for å begrense smitten må derfor være spesielt grundig vurdert. Barn og unge bør generelt ha en lav tiltaksbyrde.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!