Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020

Sjekkliste for smittevern i barnehager

Du kan laste ned sjekklisten som pdf fra denne siden

Nedenfor følger en sjekkliste for barnehageledere om hvilke tiltak som må være på plass. Tiltakene er nærmere beskrevet over. Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at smitteverntiltak er på plass, men ansatte skal være kjent med innholdet og utførelse av smitteverntiltak.

Barnehageeiers overordnete ansvar
TiltakUtført datoMerknad
Lage beredskapsplan for rask overgang mellom ulike tiltaksnivå i henhold til trafikklysmodellen    
Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen    
Informasjon til foresatte om nye rutiner i barnehagen    
Lage plan for håndvaskrutiner for barn og ansatte    
Lage skriftlig rutine for renhold    
Lage plan for oppretting og organisering av kohorter    
Opprett dialog med eventuelle ansatte som er i risikogrupper og barn som har behov for tilrettelegging    
Lage plan for å ivareta sårbare barn    
Hygienetiltak
TiltakUtført datoMerknad
Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter    
Opplæring av barna i håndvaskrutiner og hostehygiene    
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene    
Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig     
Planlegge håndhygienetiltak ute og på tur (våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon)    
Ha egne avfallsbøtter til bleier og hansker til bleieskift    
Redusert kontakt mellom personer (gult og rødt nivå)
TiltakUtført datoMerknad
Vurdere bruk av rom opp mot antall barn i gruppene    
Planlegge for aktiviteter ute, med ulike tider for ulike grupper    
Dele opp lekeplassen slik at barn fra ulike grupper blandes i liten grad    
Unngå større samlinger av barn    
Pass på at det er tilstrekkelig utstyr som tegnesaker, viskelær, sakser og blyantspissere for å begrense deling    
Sørg for at barna har egen sitteplass med avstand under måltider og aktiviteter    
Sikre gode rutiner for måltider    
Plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og ut av barnehagen    
Kartlegge og organisere oppmøte- og hentetider for å hindre trengsel (alternerende tider for foresatte)     
Organisere for at barn kan starte dagen ute    
Unngå kollektivtransport ved turer ut av barnehagen    
Renhold (gult og rødt nivå)
TiltakUtført datoMerknad
Lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode    
Lage en plan for renhold av leker, nettbrett og lignende. Leker og gjenstander som ikke kan vaskes ryddes bort    
For ansatte (gult og rødt nivå)
TiltakUtført datoMerknad
Begrense fysiske møter, eventuelt tilrettelegge for digitale møter    
Holde avstand i pauser     

Begrense bruk av offentlig transport    

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!