Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020

Samhandling med foresatte og foreldremøter

Gjennomføring av større enkeltarrangementer må gjøres i henhold til gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet (https://www.fhi.no/sv/barnehage/forebygging-av-smittsomme-sykdommer/https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1)

Ved rødt tiltaksnivå anbefales det ikke å arrangere foreldremøter eller andre større samlinger, og digitale møter anbefales.

Samtaler med foresatte (utviklingssamtaler) kan gjennomføres ved grønt og gult nivå.

Ved grønt nivå trengs ingen spesielle tiltak.

Ved gult nivå kan utviklingssamtaler gjennomføres med følgende tiltak:

  • Vask hender før og etter samtale
  • Hold en meters avstand mellom ansatte og barn/foresatte og på venterom
  • Ved behov for tolk eller lignende, må disse også holde avstand til de andre

Ved rødt nivå bør samtalene fortrinnsvis erstattes med digitale møter. Hvis det likevel må gjennomføres samtaler med fysisk oppmøte, følges rådene over.

For informasjon om besøk på skolen for skolestartere, henvises til veileder i smittevern for skoletrinn 1-7.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!