Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge?

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Modellen er laget for å unngå at vi igjen må stenge barnehager og skoler. 

Kommuner med høy smitte må vurdere om videregående skoler skal gå over til rødt nivå. Ungdomsskoler må forberede seg på å innføre tiltak på rødt nivå. Det skal være en høy terskel for å stenge skoler, og rødt nivå betyr at skolene fremdeles skal være åpne.  

Skolene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre helsemyndighetene beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge ut i fra hvor mye smitte det er lokalt.

Skolene skal ikke ta i bruk strengere tiltak enn nødvendig. Det vil si at hvis en skole er på gult nivå, skal skolen ikke ta i bruk tiltak på rødt nivå som et forebyggende grep.

Både grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke tiltak skolene skal ta i bruk i en smittesituasjon. Grønt nivå har fremdeles noen smitteverntiltak, sammenlignet med hvordan skolene gjennomfører skolehverdagen til vanlig. Rødt nivå har flere strenge tiltak for å hindre smitte og samtidig sørge for at elevene får opplæring på skolen.

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte på skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. 

Se også mer informasjon om trafikklysmodellen i smittevernveilederne.

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Del elever inn i mindre kohorter
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
 • Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

 Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Beredsskapsplan for skoleeier

Skolene må være forberedt på å endre tiltakene hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg. Skoleeier må planlegge for alle situasjoner og lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene. Se forslag til beredskapsplaner for skoleeiere.

Foreløpig er det ikke åpnet for at det kan gjøres lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå.

Presisering av tiltaksnivå i videregående skole

Lørdag 7.november sendte Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet ut et brev til alle Fylkesmennene, med en presisering om hva rødt nivå innebærer for videregående skoler. Les brevet i sin helhet her

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!