Korona: Tilbake til en mer normal hverdag i barnehager og skoler

Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at barn, elever og ansatte kan gå tilbake til en mer normal barnehage- og skolehverdag.

Det vil fortsatt gjelde et krav om smittevern i skoler og barnehager, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder

Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager. Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven er oppfylt.

Beredskapsplan for  barnehage- og skoleeiere.

Overordnede smittevernanbefalinger

Det anbefales normal drift i henhold til overordnede smittevernanbefalinger til befolkningen. Overordnede smittevernanbefalinger vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert korona.

Anbefalingene er:

  • Syke personer skal ikke være i barnehagen eller på skolen
  • God hånd- og hostehygiene
  • Godt renhold og god ventilasjon

Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

Anbefaling om testing gjelder ikke for barn og elever

Det er anbefalt at voksne tester seg for korona ved nyoppståtte luftveissymptomer. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn og elever med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.

Isolasjonsplikt erstattes med anbefaling om å holde seg hjemme

Det forskriftsfestede kravet til isolasjon oppheves. Det er anbefalt at personer som er smittet med korona holder seg hjemme i fire døgn fra symptomstart, eller fra dagen for positiv test hvis man ikke har symptomer.

Anbefalingen om å holde seg hjemme i fire døgn gjelder ikke for barn og elever. Disse anbefales kun å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå i barnehage og skole når de har vært feberfrie i 24 timer.

Mer info om isolasjon og testing (FHI)

Stenge eller redusere tilbudet som følge av sykdom

På grunn av omikronvarianten har mange barnehager og skoler høyt sykefravær, noe som skaper utfordringer for bemanningen.

Regelverket gir generelt ikke anledning til å stenge eller begrense barnehage- eller skoletilbudet ved høyt sykefravær. Ungdomsskoler og videregående skoler kan likevel gi mindre deler av opplæringen hjemme i en begrenset periode, hvis det er mye fravær knyttet til korona blant ansatte og elever over tid. De nærmere vilkårene går frem av den midlertidige forskriften § 3 tredje ledd.

Unntaket fra fraværsreglene gjelder ut skoleåret

Unntaket fra fraværsreglene gjelder for hele skoleåret 2021-2022. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, testing eller isolasjon. Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis.

Les mer om det midlertidige unntaket fra dokumentasjonskravet.

 

Regjeringen har gitt ekstra midler til kommunene for å kompensere for konsekvensene av pandemien. Disse midlene kan skoleeier bruke for å gjennomføre tiltak. Forslag til ulike tiltak kan være:

  • Styrke laget rundt elevene
  • Øke tiden til kontaktlærerrollen for å sikre at alle er inkludert i skolehverdagen.
  • Identifisere og følge opp elever med stort faglig og sosialt læringstap
  • Ekstra timer til elever som har behov for det
  • Sikre gode vikarordninger
  • Sikre grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring, forsterket svømmeopplæring og forsterket språkopplæring for minoriteter
  • Forsterke tilbud til elever som ikke får læreplass

Rapporten Skolen etter koronapandemien belyser de viktigste sosiale og faglige utfordringene skolene nå står ovenfor.

Mer informasjon

Råd om smittevern til barnehager og skoler (FHI)

Råd og informasjon om barn og ungdom (FHI)

Flytskjema for hva man skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner (FHI) 

Anbefalinger om isolasjon og testing (FHI)

Råd til arbeidsplasser og virksomheter (FHI)

Smittevernråd til befolkningen (FHI)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!