Kartlegging av barnehage- og skolehverdagen som følge av koronasituasjonen

Vi ønsker å få bedre innsikt i hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt for barnehage- og skoletilbudet, og vil i tiden fremover gjennomføre flere undersøkelser. 

I undersøkelsene vil vi blant annet kartlegge hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt, hvilket tilbud barn og unge får, og hvordan tilbudet er sammenlignet med det ordinære tilbudet. 

Ukentlig undersøkelse om koronasituasjonen

Frem mot sommeren vil vi sende ut en ukentlig undersøkelse til et utvalg av offentlige og private barnehage- og skoleeiere. Informasjonsinnhentingen rullerer slik at ingen blir spurt to ganger.

Fylkesmennene vil gjennomføre den første undersøkelsen i uke 21. Tema for undersøkelsen vil være hvordan smitteverntiltakene har påvirket det pedagogiske tilbudet i barnehage og skole, hvilken oppfølging barn og elever med rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning har fått og hvilke tiltak som er igangsatt for å sikre et så ordinært tilbud som mulig. 

Datainnsamling om koronavirusets konsekvenser

Vi planlegger å gjennomføre en datainnsamling om hvilke konsekvenser koronaviruset har hatt for barnehager og skoler.  

Undersøkelsen vil bli gjennomført i perioden 11. – 18. juni.
Vi sender ut informasjon om innsamlingen til alle barnehager og skoler i forkant av undersøkelsen. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!