Januar 2022: Smitteverntiltak i barnehager og skoler – månedlig rapport om status og konsekvenser

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lage månedlige rapporer gjennom våren 2022, om status for og konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler. Dette er januar-rapporten, som ble sendt til Kunnskapsdepartementet 14. januar 2022. 

Svar til Kunnskapsdepartementet på oppdragsbrev 2022-013